iværksætter-guide

Hvad er en kontoplan?

En kontoplan er en måde at opdele en virksomheds økonomiske aktiviteter på, så de bliver nemmere at overskue.
Kontoplanen er stort set “bare” en liste, som man kender fra Excel, over de alle kontoer, som en virksomhed anvender til sin bogføring.

Hvad er debet og kredit?

Debet og kredit angiver hver sin side af balancen og resultatopgørelsen i det dobbelte bogholderi og bruges til bogføring af virksomhedens økonomiske posteringer.
Debet og kredit er nok de mest benyttede ord i regnskabet.
Og nogle de ord der er af størst betydning, men samtidig er de nok også de vanskeligste at forstå som nybegynder.

Men lad os tage et kig på dem, og lære at forstå dem.
Selvom debet og kredit er to ord, hænger de altid sammen i et regnskab. Man kan ikke have en debet uden også have en kredit, og omvendt.

Hvad er dobbelt bogføring?

Formålet med metoden er at kunne se hvordan en transaktion påvirker virksomheden økonomisk,
samt formindske muligheden for fejl og sikre et mere præcist regnskab.
De fleste virksomheder benytter sig af dobbelt bogføring, når de registrerer deres transaktioner i regnskabet.

Hvad er bogføring?

Bogføring er det at føre regnskab.
Ordet bogføring stammer fra tiden før it- og bogføringsprogramer, hvor man førte regnskab i en hovedbog.
Her kunne man altid slå op for at få et overblik over virksomhedens balance eller resultat.
I dag bogfører stort alle virksomheder i et bogføringsprogram også kaldet regnskabsprogram, hvor man kan udskrive en rapport over resultatet, balancen og meget mere.
Hvis din virksomhed har få posteringer, kan du rent lovgivningsmæssig godt bogføre i Excel, med det vil jeg ikke råde selv meget små virksomheder til, og hvorfor så ikke det?

Hvad er et regnskab?

Når du driver en virksomhed, bliver du nødt til at holde styr på dine udgifter og indtægter, regnskabet giver dig derfor overblik over, om du tjener penge eller taber penge i din virksomhed.
Regnskaber indeholder typisk en resultatopgørelse og en balance.
Resultatopgørelsen viser om virksomheden har haft over- eller underskud.
Balancen udtrykker værdien af det, som virksomheden ejer og skylder væk på tidspunktet for opgørelsen.
Regnskabet skal være sikret mod tyveri, brand o.l. og opbevares i fem år.