iværksætter-guide: 2014

Afskrivning.

Generelt er en afskrivning blot et skattefradrag, hvor man kan fordele skattefradraget af virksomhedens anlægsaktiver over flere regnskabsår.

Patentdomstol.

Danmark er klar til at tilslutte sig den fælles europæiske patentdomstol. Det står klart efter søndagens folkeafstemning, hvor det det blev et klart ja med 60,45 % af stemmerne.

Hvorfor stemme om den fælles europæiske patentdomstol?
Et bredt flertal i Folketinget har i forvejen sagt ja til dansk deltagelse, men da den fælles europæiske patentdomstol kræver dansk suverænitetsafgivelse, er det nødvendigt med et flertal på fem sjettedele af partierne, som Grundloven kræver.
Hverken Dansk Folkeparti eller Enhedslisten ønsker dansk deltagelse den fælles europæiske patentdomstol, og derved kunne der ikke opnås et flertal på fem sjettedele, så spørgsmålet skal sendes til folkeafstemning ifølge Grundloven.

Bogføring i enkeltmandsvirksomhed

Når man driver en enkeltmandsvirksomhed skal man løbende lave regnskab.
Dette sker i form af bogføring, hvor man løbende indsætter indtægter og udgifter, som virksomheden har, i et regnskab.

Skat i personlig ejet virksomhed.

Når man driver en personlig virksomhed, betaler man skat af sit overskud, og det beløb man laver som private hævninger vedrører ikke skat, og påvirker ikke virksomhedens resultat.

3 forskellige skatteordninger
Når man ejer og driver en enkeltmandsvirksomhed har man mulighed for at vælge mellem 3 forskellige skatteordninger.

Bogføring generelt.

Du har, når du driver enten virksomhed eller selskab, pligt til at holde styr på dine indtægter og udgifter med henblik på at lave et endeligt regnskab, når året er omme.
Dette kaldes med et andet ord bogføring.

Indtægter og udgifter bliver samlet og organiseret som et ”Bilag”. Hvert bilag har et unikt løbenummer, som gør det let at finde igen.

De fleste selvstændige starter med selv at klare deres bogføring, men det er muligt at spare megen tid og mange frustrationer ved at lade professionelle tage sig af bogføringen.

Fradrag generelt.

Når man driver en virksomhed, kan man få fradrag for nogle af de udgifter virksomheden har.
Man siger som hovedregel at alt hvad der har med virksomhedens drift at gøre, kan man få fradrag for. Det vil sige ting som virksomheden køber, som skal sikre virksomhedens forsat drift, kan du trække fra i virksomhedens skatteregnskab.

Moms generelt.

Moms er en meromsætningsafgift mellem en virksomhed og en forbruger.
Moms er en afgift virksomheden skal betale, når virksomheden køber en vare, og opkræver når virksomheden sælger en vare.
Moms indgår ikke i virksomhedens resultat, men er blot et beløb som virksomheden opbevare for skat, indtil virksomheden skal indberette og betale moms.
Derfor betaler virksomheden heller ikke skat af moms.