Digital Postkasse - iværksætter-guide

Digital Postkasse

Den digitale postkasse er blevet lovpligtigt, for alle virksomheder med CVR-nummer.
Alle virksomheder, foreninger og organisationer som har et CVR-nummer, skal inden den 1. november have oprettet en digital Postkasse, for at kunne modtage post digital post fra det offentlige.
Den digitale postkasse er gratis for alle, og det er en sikke måde at modtage post måde.
Digital post fra det offentlige kan f.eks. være, sygedagpenge, straffeattester, bilsyn og årsregnskab.
Det er virksomhedens ansvar at læse posten.

Baggrunden for Digital Post
Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har folketinget har i juni 2012 vedtaget en lov om offentlig digital post. Loven gør det obligatorisk for borgere og virksomheder, kommunikation fra offentlige myndigheder foregår digitalt.
Digital Post er vigtig for regeringens digitaliseringsstrategi. I første omgang skal post fra offentlige myndigheder digitaliseres, men efterfølgende skal post til borgerne også være digital.
Det er e-Boks er leverandør af løsningen af den digitale postkasse.
Initiativet er blevet gennemført af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Hvorfor digital Post
Den digitale postkasse er udviklet, fordi E-Mail ikke kan altid kan sikker de krav som persondataloven kræver, nemlig at fortrolig og personfølsom information beskyttes.
Den digitale postkasse vil derfor primært blive brugt til sikker post, fra det offentlige.
Da det offentlige ikke har pligt til at sende alt post via den digitale, vil E-Mail der ikke indeholder personligheds følsomme data, vil det offentlige fortsat bruge e-mails
og andre former for henvendelser, når der ikke stilles krav om sikkerhed.
Virksomheder har ikke krav på at modtage posten digitalt.

Kan man fritages for den digitale postkasse

Det kan man godt, men det kræver at man ikke kan få en bredbåndsforbindelse på min. 512 k/bit.
Så det er vist nok kun på nordpolen, at virksomheder kan blive fritaget.
Overgangen til digital post bliver:
  • 1. november 2013 for alle virksomheder.
  • 1. november 2014 for alle borgerne.

Sikker digital post
Den krypterede forbindelse til forsendelserne giver garanti for, at ingen uvedkommende kan få adgang til de oplysninger, der bliver sendt.

Med en digital postkasse får man
  • adgang til sikker kommunikation med det offentlige
  • samlet al digital post i samme postkasse, også evt. post fra e-Boks
  • mulighed for at opbevare digitale post nemt og overskueligt i digitale mapper
  • mulighed for at skrive til det offentlige og modtage digitalt svar
  • mulighed for at modtage sms påmindelser, NemSMS gør det muligt at modtage påmindelser fra det offentlige, fx om frister for indberetning
  • nemmere at overholde de forskellige tidsfrister

Oprette en digital postkasse.
For at oprette en digital postkasse, kræver det at man har en NemID-medarbejdersignatur.
Opret en digital postkasse her på VIRK.DK

Ingen kommentarer :

Send en kommentar