iværksætter-guide: 09/01/13

Fleksjob i egen virksomhed

Fleksjob for selvstændige erhvervsdrivende
Et fleksjob er et job der på særlige vilkår tager hensyn til dine skånebehov. Kommune kan bevilge når man ikke kan arbejde på normale vilkår, fordi arbejdsevnen er nedsat varigt og væsentligt.

Som udgangspunkt er det en midlertidigt ordning, der bevilliges for 5 år af gangen.
Hvis fleksjobbet er oprettet efter reglerne for fleksjob inden januar 2013, bliver du ikke berørt af de nye regler om løn og offentligt flekslønstilskud eller varighed for 5 år ad gangen. Men hvis du skifter fleksjob, kommer du ind under de nye regler.

SYGEDAGPENGE TIL SELVSTÆNDIGE

Sygedagpenge til selvstændige, der i en kortere eller længere periode, ikke kan passe sin virksomhed på grund af sygdom, kan få sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom.
sygedagpengene beregnes som hovedregel ud fra virksomhedens overskud, der er opgjort på den sidst godkendte årsopgørelse.