SYGEDAGPENGE TIL SELVSTÆNDIGE - iværksætter-guide

SYGEDAGPENGE TIL SELVSTÆNDIGE

Sygedagpenge til selvstændige, der i en kortere eller længere periode, ikke kan passe sin virksomhed på grund af sygdom, kan få sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom.
sygedagpengene beregnes som hovedregel ud fra virksomhedens overskud, der er opgjort på den sidst godkendte årsopgørelse.

Hvis man ikke er forsikret skal huske at anmelde sygefraværet, senest 3 uger efter første fraværsdag, via NemRefusion.

Det er kommunen, der udbetaler sygedagpenge til selvstændige.
Men vil så inden for 8 uger modtage et brev fra jobcentret, og sammen med jobcentret fastlægger du et sygedagpengeforløb og en opfølgningsplan.

For at få sygedagpenge, skal man opfylde disse krav.

  • inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i mindst seks måneder med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 18½ time om ugen. Af de seks måneder skal den ene måned være måneden før sygefraværets begyndelse.
  • er medarbejdende ægtefælle, til en selvstændig erhvervsdrivende.

Man kan tegne en sygedagpengeforsikring.

Man behøver ikke være forsikret for at få udbetalt sygedagpenge, men reglerne og sygedagpengenes størrelse, er forskellige i forhold til, om du er forsikret eller ej.
Det er dog en betingelse for optagelse i ordningen om forsikring, at der er indtægt i virksomheden.


Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge fra

1.      1. fraværsdag en type 2 forsikring, sygefravær anmeldes senest en uge efter 1. sygedag.
2.       3. fraværsdag en type 1-forsikring, sygefravær anmeldes senest en uge efter 3. sygedag.

Man skal tilmelde sig forsikringerne i StatensAdministrations.


-

Ingen kommentarer :

Send en kommentar