iværksætter-guide: 03/03/13

Holdingselskab

Et Holdingselskab er ikke en særlig form for et selskab, det er bare en betegnelse af et almindeligt selskab.
Holding er normalt ikke momsregistreret, men har blot et cvr. nummer, og en bankkonto til skattefri opsparing. Som regel betaler holding heller ikke indkomstskat
Et holdingselskab er stort set bare et ApS eller A/S. Holdingselskabet producerer sædvanligvis ikke selv noget, men som ejer aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber kaldet driftsselskaber.

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab har en eller flere ejere, og du kan derfor bruge virksomhedsformen, både hvis du skal eje din virksomhed alene, og hvis du skal eje den sammen med andre.
Et aktieselskab er ikke identisk med sine ejere, men er en selvstændig økonomisk og juridisk enhed.
Ejerne af et aktieselskab hæfter ikke personligt for, at selskabet opfylder sine forpligtelser over for andre, men hæfter kun med den selskabskapital, de har indskudt.

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab, er en selvstændig økonomisk og juridisk enhed.
Et anpartsselskab er nok det mest kendte og ofte oprettet selskab.
Anpartsselskab er velegnet, hvis du ved opstart af virksomhed ønsker at minimere den risiko, der er ved opstart af egen virksomhed. Anpartsselskabet er også velegnet, hvis du skal bruge nogle penge til opstart, og derfor alligevel skal ligge de 50.000 kr. der skal indskyde i et anpartsselskab.

Virksomhedsordningen

Hvis virksomheden drives i personligt regi, kan det være en fordel, at skatteberegning foretages efter særlige regler ved anvendelse af virksomhedsordningen.
Anvendelse af ordningen giver den erhvervsdrivende en række fordele. De vigtigste er:

S.M.B.A., A.M.B.A., F.M.B.A.

S.M.B.A., Selskab Med Begrænset Ansvar.
A.M.B.A., Andelsselskab med begrænset ansvar.
F.M.B.A ., Forening med begrænset ansvar.

Fra den 1. januar 2014 er det ikke længere er muligt at stifte nye S.M.B.A.'er. Et eksisterende S.M.B.A. kan deltage i en fusion eller spaltning, men der kan ikke dannes et nyt S.M.B.A. som led heri. Det er fortsat muligt at stifte et A.M.B.A. eller et F.M.B.A.

Disse selskaber er i dag ofte den mest attraktive selskabsform for mindre virksomheder, og beskattes på samme måde som aktie- og anpartsselskaber.
Disse selskaber har alle fordelene fra aktie- og anpartsselskaber, uden at få ulemperne med.

Kommanditselskab. (K/S)

Et kommanditselskab består af mindst to deltagere, hvoraf mindst én skal hæfte personligt, og ubegrænset for al selskabets gæld.
Et kommanditselskab er ligesom et aktieselskab et selvstændigt rets enhed, men ikke et selvstændigt skatte enhed.