S.M.B.A., A.M.B.A., F.M.B.A. - iværksætter-guide

S.M.B.A., A.M.B.A., F.M.B.A.

S.M.B.A., Selskab Med Begrænset Ansvar.
A.M.B.A., Andelsselskab med begrænset ansvar.
F.M.B.A ., Forening med begrænset ansvar.

Fra den 1. januar 2014 er det ikke længere er muligt at stifte nye S.M.B.A.'er. Et eksisterende S.M.B.A. kan deltage i en fusion eller spaltning, men der kan ikke dannes et nyt S.M.B.A. som led heri. Det er fortsat muligt at stifte et A.M.B.A. eller et F.M.B.A.

Disse selskaber er i dag ofte den mest attraktive selskabsform for mindre virksomheder, og beskattes på samme måde som aktie- og anpartsselskaber.
Disse selskaber har alle fordelene fra aktie- og anpartsselskaber, uden at få ulemperne med.

·        Der er ingen kapitalkrav.
·        Aktionærlån er tilladt. Du kan låne af firmaet.
·        Man kan få udbytte flere gange om året.
·        Ingen pligt til at udarbejde årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for små virksomheder.
·        Anonymitet, SMBA selskaber er ikke omfattet af det nye ejerregister.
·        Ingen pligt til at bruge revisor.

Stiftelse.
Der er ikke nogen avanceret lov, der regulere denne type selskaber, hvorfor mulighederne for at skræddersy selskabet til egne behov er langt større end for aktie- og anpartsselskaber.

Ejerforhold.


Et SMBA selskab SKAL have flere ejere, og selskabet vil blive opfattet som en enkeltmands virksomhed hvis der blot findes en ejer.
Det har ingen praktisk betydning hvis, du vil drive firmaet alene, da den anden stifter gennem vedtægterne kan være "passiv stifter"; altså at personen er medstifter men ikke er beslutningstager, tegningsberettiget eller modtager af løn/afkast/overskud af selskabet.
Også udenlandske statsborgere kan drive/medejer af et S.M.B.A.
Hæftelse.
Mn hæfter kun med selskabets til enhver tid værende kapital.
Kapitalen kan du selv justere op og ned, uden at skulle lave det store administrative arbejde.
Du hæfter altså ikke personligt, som med en personlig ejet virksomhed

Startkapital.
Der er ingen kapitalkrav til selskaberne, men tidligere skulle selskabet have en egenkapital på minimum 125.000 kr. for at få et momsnummer, hvorfor der alligevel blev kapitalkrav. Men også dette krav er ophævet.

Ledelse.
Normalt formulere man vedtægterne så selskabet bliver en mellemting mellem en forening og et anpartsselskab, hvorved de største fordele opnås.
Én Direktør er nok. Ledelsen behøver ikke være dansk, men kan være hvor som helst i verden. Har selskabet en udenlandsk ledelse, er selskabet kun skattepligtig til Danmark, hvis det modtager indkomster fra kilder her i landet.
Ingen formkrav omkring afholdelse af generalforsamling mv.

Bogføring og årsregnskab.
I et SMBA-selskab kan man selv lave bogføring og et simpelt regnskab, ligesom i et personligt ejet firma. Et SMBA-selskab ikke indsendes årsrapport til EogS og derfor er der ikke revisionspligt. (med mindre det bliver meget stort).

Skat.
Dette er helt som gældende for ApS og A/S, men uden krav om årsrapport.
Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk enhed så beskatningen sker i anpartsselskabet.
Du bliver ansat i selskabet og får udbetalt løn fra selskabet, så sker der beskatning som alm. personlig indkomst og udbetales der udbytte af årets overskud, så sker der beskatning af det. 
-

Ingen kommentarer :

Send en kommentar