iværksætter-guide: 03/10/13

Moms beregning.

Moms er en meromsætningsafgift mellem en virksomhed og en privat forbruger. Virksomheder er fritaget for at betale moms, og de kan således fratrække deres købsmoms fra deres salgsmoms. Den almindelige danske moms ligger på 25% af varens pris.
Sælger du varer igennem dit momsregistreret firma skal du altså pålægge dine varer en 25% dansk moms.

Iværksætter su.


Socialdemokraterne går videre med idéen, om en udvidelse af SU´en til studerende, der vil starte egen virksomhed.

Iværksætterselskaber (IVS)

Stift selskab for kun 1 kr.
Helt ny selskabsform kan måske blive en realitet (IVS). De skal gøre det lettere for iværksættere at etablere selskaber.

Anpartsselskaber til 50.000 kr.

Nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber til 50.000 kr.
Det foreslås, at der i anpartsselskaber alene skal gælde et krav om anpartskapital på 50.000 kr.

Lønsumsafgift

Når du sælger momsfri ydelser, skal du som hovedregel betale lønsumsafgift i stedet for moms.1.      Du skal registrere virksomheden for lønsumsafgift, når det er tydeligt, at grundlaget for at beregne lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. over en periode på 12 måneder.
2.      Du registrerer virksomheden på virk.dk. Når virksomheden er registreret, får du et registreringsbevis, som du kan finde i TastSelv Erhverv. Hvis din virksomhed er nystartet, er det sandsynligt, at den ikke overstiger grænsen. Derfor behøver du ikke altid at registrere virksomheden for lønsumsafgift lige med det samme.
3.      Organisationer, fonde, foreninger, loger, virksomheder med momsfritagne spil og virksomheder med finansielle hovedaktiviteter skal kun registreres, hvis der er ansatte.


Selskabsskattesatsen


Regeringen foreslår, at der gennemføres en række initiativer til forbedring af erhvervslivets vilkår for produktion og beskæftigelse på skatteområdet.
Regeringen foreslår, at selskabsskattesatsen nedsættes fra 25 pct. til 22 pct. Nedsættelsen sker gradvist med 1 pct. point om året fra 2014 til 2016.