Lønsumsafgift - iværksætter-guide

Lønsumsafgift

Når du sælger momsfri ydelser, skal du som hovedregel betale lønsumsafgift i stedet for moms.1.      Du skal registrere virksomheden for lønsumsafgift, når det er tydeligt, at grundlaget for at beregne lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. over en periode på 12 måneder.
2.      Du registrerer virksomheden på virk.dk. Når virksomheden er registreret, får du et registreringsbevis, som du kan finde i TastSelv Erhverv. Hvis din virksomhed er nystartet, er det sandsynligt, at den ikke overstiger grænsen. Derfor behøver du ikke altid at registrere virksomheden for lønsumsafgift lige med det samme.
3.      Organisationer, fonde, foreninger, loger, virksomheder med momsfritagne spil og virksomheder med finansielle hovedaktiviteter skal kun registreres, hvis der er ansatte.


Beregning af lønsumsafgift
Der er fire metoder til at beregne lønsumsafgiften. Hvilken metode, du skal bruge, afhænger af virksomhedens aktivitet og organisationsform. De fleste virksomheder skal beregne lønsumsafgiften efter metode 4.
Du kan se, hvilken metode, du beregner lønsumsafgiften efter, på dit registreringsbevis.
  • Lønsumsafgiften beregnes ved at opgøre afgiftsgrundlaget og gange det med afgiftssatsen.
  • Når du opgør lønsummen, skal du medregne enhver form for løn til ansatte inklusive tillæg, uanset om de indgår i lønnen eller ydes særskilt.
  • Honorarmodtagere og ejere af enkeltmandsvirksomheder anses ikke som ansatte i virksomheden.
  • Du kan trække lønsumsafgiften fra i skatteregnskabet som en driftsomkostning.
  • Har din virksomhed også momspligtige aktiviteter, skal du følge reglerne for virksomheder med blandede aktiviteter.

Sådan beregnes lønsumsafgiften

Hvem er omfattet?
Afgiftsgrundlaget
Afgiftssatser 2012
Afgiftssatser 2013
Metode 4:
Virksomheder, der ikke er omfattet af de øvrige metoder
Lønsummen +/- skattemæssigt overskud eller underskud uden finansielle poster (med visse reguleringer).
Du skal lægge den lønsumsafgift til, som virksomheden i indkomståret har fratrukket ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst,
Du kan modregne negativ lønsumsafgift fra tidligere år. Det er, når virksomheden i et år har et underskud, der er større end årets lønsum.
3,08 %
4,12 %
Metode 1:
Organisationer, fonde, foreninger og loger
Virksomheder med momsfri spilleaktiviteter
Offentlige virksomheder, der ikke opgør et skattemæssigt overskud
Lønsummen
5,33 %
6,37 %
Metode 2:
Virksomheder med finansielle hovedaktiviteter, uanset organisationsform
Lønsummen
10,5 %
10,9 %
Metode 3:
Virksomheder, der udgiver eller importerer aviser
Omsætningen fra salg af aviser
2,5 %
3,54 %

Ingen kommentarer :

Send en kommentar