Anpartsselskaber til 50.000 kr. - iværksætter-guide

Anpartsselskaber til 50.000 kr.

Nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber til 50.000 kr.
Det foreslås, at der i anpartsselskaber alene skal gælde et krav om anpartskapital på 50.000 kr.
Det påhviler fortsat ledelsen at vurdere, om selskabet løbende har et forsvarligt kapitalberedskab til at opfylde sine nuværende og fremtidige forpligtelser. Vurderingen af selskabskapitalens størrelse indgår i denne vurdering.
For anpartsselskaber foreslås endvidere, at der indføres bedre muligheder for at udnytte muligheden for delvis (udskudt) indbetaling af selskabskapitalen.

Den foreslåede lempelse af kapitalkravet skal ses i sammenhæng med den foreslåede afskaffelse af muligheden for fremadrettet at stifte nye selskaber med begrænset ansvar (smba) omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Reglerne om udskudt indbetaling af selskabskapital i anpartsselskaber.
Det foreslås, ved brug af reglerne om udskudt indbetaling af selskabskapital, vil det fremover være muligt i anpartsselskaber, at udskyde indbetalingen af en eventuel overkurs i et anpartsselskab.
Det betyder, at hvis der f.eks. stiftes et anpartsselskab ved kontant indskud med en anpartskapital på 200.000 (minimum er 50.000 kr.) og en tilhørende overkurs på 300.000 kr. – i alt 500.000 kr. – vil det være muligt at nøjes med at indbetale 25% af de 500.000 kr. Efter de gældende regler gælder udskydelsesmodellen alene for selskabskapitalen, således at der i dag skal indbetales mindst 350.000 kr.

Forslaget er sendt til høring, og er derfor ikke færdigbehandlet.
-

Ingen kommentarer :

Send en kommentar