iværksætter-guide: 03/12/13

Hvad betyder CVR?

CVR er en forkortelse for Det Centrale Virksomhedsregister, og er statens stamregister for virksomhedsoplysninger og indeholder oplysninger om alle virksomheder i Danmark.
Når virksomhederne bliver registreret, får de tildelt et CVR-nummer, så de kan identificeres entydigt over for myndigheder og kunder.

Hvad er et P-nummer?

Hvad er et P-nummer?
P-nummer står for produktionsenhedsnummer.
Alle P-enheder tildeles et entydigt 10-cifret identifikationsnummer.
Et P-nr. vil altid være tilknyttet en juridisk enhed med et entydigt 8-cifret CVR-nr.