iværksætter-guide: 09/05/13

NemID medarbejdersignatur

NemID medarbejdersignatur er en videreudvikling af den nuværende Digital medarbejdersignatur. Det er Nets DanID står bag både NemID medarbejdersignatur og den Digital Signatur.

NemRefusion

Som arbejdsgiver eller som selvstændig skal man anmelde og søge om refusion af sygedagpenge og barseldagpenge med NemRefusion.
Det er også her, I kan søge om refusion for løntilskud eller fleksjob.