NemRefusion - iværksætter-guide

NemRefusion

Som arbejdsgiver eller som selvstændig skal man anmelde og søge om refusion af sygedagpenge og barseldagpenge med NemRefusion.
Det er også her, I kan søge om refusion for løntilskud eller fleksjob.


NemRefusion som drives af KOMBIT A/S, er dem står bag ansøgningen af sygedagpenge og barsel dagpenge.
NemRefusion gør livet nemmere for kommuner, virksomheder og A-kasser ved at åbne for automatisk indberetning.

Hvad kan NemRefusion?

  • NemRefusion omfatter alle anmeldelses- og anmodningsblanketter på syge - og barseldagpengeområdet.
  • Automatisk anmelde sygefravær og anmode om refusion af syge - og barseldagpenge direkte via NemRefusions.
  • Anmode om ændringer i løn og arbejdstid.
  • Løbende følge indberetninger via kortfattede statusmeddelelser som ”Signeret”, ”Sagsbehandles”, ”Sagsbehandlet” eller “Annulleret”.
  • Udbetalingsspecifikation kan hentes og ses.
  • Sygefraværssamtale kan indberettes enten med anmeldelsen eller særskilt og overføres til direkte Jobcentret.
  • Du kan rette i en anmeldelse, der er sagsbehandlet i kommunen, indtil der er fremsendt en anmodning.
  • Når en kommune retter i en indberetning, vil arbejdsgiveren via NemRefusion få besked om rettelsen.
NemRefusion er den intelligente digitale postkasse, der forbinder arbejdsgivere og kommuner. Siden d. 1. september 2011 er indberetning på papirblanketter blevet afskaffet, ansøger man på papirblanketter vil det medføre et afslag på refusion
Den eneste indberetningsmulighed er via NemRefusion.
For at logge på NemRefusion skal man bruge en NemID medarbejdersignatur eller den digitale medarbejdersignatur.
Dette gælder også selvstændige, da man ikke kan logge på NemRefusion med den personlige NemID.
NemRefusion er gratis at anvende for virksomheder, selvstændige og A-kasser.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar