iværksætter-guide: 10/08/14

Afskrivning.

Generelt er en afskrivning blot et skattefradrag, hvor man kan fordele skattefradraget af virksomhedens anlægsaktiver over flere regnskabsår.