iværksætter-guide: oktober 2014

Afskrivning.

Generelt er en afskrivning blot et skattefradrag, hvor man kan fordele skattefradraget af virksomhedens anlægsaktiver over flere regnskabsår.