iværksætter-guide: 2016

Vigtigt at vide om skat

Vigtigt at vide om skat

Når du har besluttet at blive selvstændig, skal du huske at ændre din forskudsregistrering, også selv om du i en periode fortsætter som lønmodtager.

Husk at gøre SKAT opmærksom på, at grunden til, at du vil have ændret forskudsregistreringen er, at du skal starte egen virksomhed.

Arbejder du stadig som lønmodtager, skal du stadig bruge dit skattekort.


Stopper du helt som lønmodtager, når du starter egen virksomhed, har du ikke brug for dit skattekort længere.

Hobby eller erhvervsvirksomhed?

Hobby eller erhvervsvirksomhed?

”Jamen, jeg laver jo ikke det, jeg gør, for at tjene penge, det er min hobby.
Driver jeg så virksomhed?”

Det korte svar vil være:

Tjener du penge på det du laver, så er der en erhvervsvirksomhed.

Hvad er en virksomhed.


Hvad er en virksomhed?

Det spørgsmål giver da sig selv, vil mange nok mene.
Men sådan er det ikke altid.
Der er nemlig stor forskel på hvordan SKAT og en selv, ser på en virksomhed.
Så selvom man tror man driver en virksomhed, behøver ikke være det.
Omvendt ser man også nogle gange, at det, man mener er en hobby, mener SKAT helt bestemt er en virksomhed, og derfor skal beskattes

OG I SIDSTE ENDE ER DET SKAT DER BESTEMMER OM DET ER EN HOBBY ELLER EN VIRKSOMHED.