Hvad er en virksomhed. - iværksætter-guide

Hvad er en virksomhed.


Hvad er en virksomhed?

Det spørgsmål giver da sig selv, vil mange nok mene.
Men sådan er det ikke altid.
Der er nemlig stor forskel på hvordan SKAT og en selv, ser på en virksomhed.
Så selvom man tror man driver en virksomhed, behøver ikke være det.
Omvendt ser man også nogle gange, at det, man mener er en hobby, mener SKAT helt bestemt er en virksomhed, og derfor skal beskattes

OG I SIDSTE ENDE ER DET SKAT DER BESTEMMER OM DET ER EN HOBBY ELLER EN VIRKSOMHED.


Hobby eller virksomhed?
Jeg laver ikke det jeg gør, for at tjene penge, det er min hobby. Er det så en virksomhed?
Helt banalt kan man sige hvis virksomheden er rentabel, altså tjener penge/ giver overskud, er det ikke en hobby, men en erhvervsvirksomhed og er derfor omfattet af skattepligt.

Bare fordi en virksomhed ikke giver overskud, er det ikke lig med at det er en hobby, erhvervsvirksomheder kan sagtens giver underskud i nogle år.

GRUND REGLEN ER AT, HVIS VIRKSOMHEDEN HAR TIL FORMÅL AT TJENE PENGE, ER DET EN ERHVERVSVIRKSOMHED.

Hvordan finder jeg så ud af, hvad en erhvervsvirksomhed egentlig er?
For at være omfattet af skattepligt, skal det være en erhvervsvirksomhed, og hvornår man så det?
Er virksomheden skattepligtig, er virksomheden også omfattet af bogføringsloven.

Derfor er bogføringsloven et godt sted at se, hvad definitionen er på en virksomhed.
Ser man på bogføringsloven, så er der nemlig nogle regler for, hvem der har pligt til at bogføre.

Bogføringsloven

§ 1. Loven gælder for erhvervsdrivende virksomheder etableret her i landet af enhver art uanset ejer- eller hæftelsesforhold samt erhvervsaktiviteter, der udøves her i landet af virksomheder, som er hjemmehørende i udlandet.

§ 2. En virksomhed er erhvervsdrivende eller udøver erhvervsaktiviteter, når den yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag.

Stk. 2. Uanset stk. 1 anses en virksomhed for at være erhvervsdrivende eller udøve erhvervsaktiviteter, hvis den er omfattet af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om erhvervsdrivende virksomheder eller i øvrigt er erhvervsdrivende i henhold til lov. Dette gælder, uanset om virksomhederne helt eller delvis er undtaget for kravene i de nævnte love.

Det vil sige at alle ”erhvervsdrivende virksomheder” har pligt til at bogføre.

Og man har en erhvervsvirksomhed når man:

”er erhvervsdrivende eller udøver erhvervsaktiviteter, når den yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilket den modtager vederlag.”

Kort fortalt:

Men har erhvervsdrivende virksomhed, når man får penge for det, man laver. Eller i hvert fald forventer at få det.

Bogføringsloven siger desuden at en virksomhed altid er erhvervsdrivende, hvis det er et:
  • Iværksætterselskab (IVS)
  • Anpartsselskab (ApS)
  • Aktieselskab (A/S)
  • En erhvervsdrivende fond eller lignende.
DA DET ER SKAT DER BESLUTTER OM HVORVIDT DET ER EN HOBBY ELLER EN ERHVERSVIRKSOMHED, KAN DET VÆRE NE GOD IDE AT RÅDFØRE SIG MED SKAT, HVIS MAN ER DET MINDSTE I TVIVL.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar