iværksætter-guide: 10/29/18

Hvad er dobbelt bogføring?

Formålet med metoden er at kunne se hvordan en transaktion påvirker virksomheden økonomisk,
samt formindske muligheden for fejl og sikre et mere præcist regnskab.
De fleste virksomheder benytter sig af dobbelt bogføring, når de registrerer deres transaktioner i regnskabet.

Hvad er bogføring?

Bogføring er det at føre regnskab.
Ordet bogføring stammer fra tiden før it- og bogføringsprogramer, hvor man førte regnskab i en hovedbog.
Her kunne man altid slå op for at få et overblik over virksomhedens balance eller resultat.
I dag bogfører stort alle virksomheder i et bogføringsprogram også kaldet regnskabsprogram, hvor man kan udskrive en rapport over resultatet, balancen og meget mere.
Hvis din virksomhed har få posteringer, kan du rent lovgivningsmæssig godt bogføre i Excel, med det vil jeg ikke råde selv meget små virksomheder til, og hvorfor så ikke det?

Hvad er et regnskab?

Når du driver en virksomhed, bliver du nødt til at holde styr på dine udgifter og indtægter, regnskabet giver dig derfor overblik over, om du tjener penge eller taber penge i din virksomhed.
Regnskaber indeholder typisk en resultatopgørelse og en balance.
Resultatopgørelsen viser om virksomheden har haft over- eller underskud.
Balancen udtrykker værdien af det, som virksomheden ejer og skylder væk på tidspunktet for opgørelsen.
Regnskabet skal være sikret mod tyveri, brand o.l. og opbevares i fem år.

Bogføring for begyndere

Mange bogfører i dag selv ret problemfrit i små virksomheder og selskaber.
Der er flere billige regnskabs programmer som er meget nemme at bruge, for personer der ikke kender regler, men alligevel gerne selv vil bogføre.
Desværre er der selv om man benytter disse programmer, stadig fejl i mange af de små og mellemstore virksomheders regnskaber ved kontrol.
Og selv de største virksomheder har fejl i der deres regnskaber.
Og det er dig som virksomhedsejer, der skal sikre at dit regnskab stemmer, og overholder bogføringsloven.
Alt dette var ikke for at tage modet fra dig, for det kan godt lade sig gøre at bogføre selv, hvis man blot kender nogle af de vigtigste begreber og fald grupper.