Hvad er bogføring? - iværksætter-guide

Hvad er bogføring?

Bogføring er det at føre regnskab.
Ordet bogføring stammer fra tiden før it- og bogføringsprogramer, hvor man førte regnskab i en hovedbog.
Her kunne man altid slå op for at få et overblik over virksomhedens balance eller resultat.
I dag bogfører stort alle virksomheder i et bogføringsprogram også kaldet regnskabsprogram, hvor man kan udskrive en rapport over resultatet, balancen og meget mere.
Hvis din virksomhed har få posteringer, kan du rent lovgivningsmæssig godt bogføre i Excel, med det vil jeg ikke råde selv meget små virksomheder til, og hvorfor så ikke det?

Bogføringsloven Kapitel 3

Generelle krav til bogføring
§ 6. Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang.
Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.
Stk. 2. Rettes regnskabsmaterialet, skal såvel det oprindelige indhold som indholdet af ændringen tydeligt fremgå af materialet.
§7.5 i bogføringsloven, man ikke må ændre i færdige fakturaer og regninger.
I Excel er det muligt at ændre i værdien af bogføringen af en given faktura eller regning.
Citat fra Bogføringsloven læs hele Bogføringsloven på retsinformation.

Man kan godt få excel til at overholde loven, men problemet med excel, kan men ved et uheld komme til at slette sit regnskab.
Man kan foretage ændringer i excel regnskab, så det ikke er til at spore, og dette er ulovligt da alle ændringer til et regnskab skal til en hver tid kunne spores.
Det skal altså altid være muligt at spore en posterings gang gennem bogføringen.
Følger du ikke kravene, kan myndighederne afvise dit regnskab og din personlige selvangivelse.
Sker det, kan det i yderste konsekvens betyde en skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst.

Bogføringsprogrammer

I dag findes der mange typer af bogføringsprogrammer, og til mange forskellige priser.
Jeg vil ikke anbefale nogle bogføringsprogrammer frem for andre, da der er stor forskel i funktionaliteten, og behov.
Jeg vil der imod anbefale at man finder ud af hvad hvilke funktioner ens virksomhed har behov for, og vælger der ud fra.
Jeg har lavet et lille indlæg om bogføringsprogrammer som du kan læse her. Bogføringsprogrammer.


Hvorfor bogføre?

At bogføre er i realiteten at holde styr på, hvor meget du har til gode, hvor meget du skylder og hvad din virksomheds værdi er (varelager, inventar m.m.).

Det er vigtigt, at bogføringen er i orden, da den er dokumentation på virksomhedens aktiviteter.

Hvis der er stor uorden i bogføringen, og den slet ikke er retvisende, kan påvirke banken til ikke at låne dig penge, regnskabet ikke bliver godkendt.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar