Hvad er et regnskab? - iværksætter-guide

Hvad er et regnskab?

Når du driver en virksomhed, bliver du nødt til at holde styr på dine udgifter og indtægter, regnskabet giver dig derfor overblik over, om du tjener penge eller taber penge i din virksomhed.
Regnskaber indeholder typisk en resultatopgørelse og en balance.
Resultatopgørelsen viser om virksomheden har haft over- eller underskud.
Balancen udtrykker værdien af det, som virksomheden ejer og skylder væk på tidspunktet for opgørelsen.
Regnskabet skal være sikret mod tyveri, brand o.l. og opbevares i fem år.

Hvem har pligt til at føre regnskab?

Der er mange, der har en lille eller enkeltmandsvirksomhed, der ikke tror at de har pligt til at føre regnskab.
Alle registrerede virksomheder, stor som lille, pligt til at føre et retvisende regnskab.
Det gælder både små som store virksomheder og alle virksomhedsformer.
Der er så forskellige krav til regnskabet, alt efter hvilken virksomhedsform men driver.
Du har pligt til at føre regnskab, da du for at føre virksomhed på ansvarlig vis har behov for at vide, hvordan økonomien ser ud.

Staten har på samme vis brug for at kende til din virksomheds indtægter og udgifter for at kunne beregne den andel, som SKAT skal indkræve.

Det er din pligt at kunne fremvise et retvisende regnskab. 

Om du vælger at udarbejde det selv eller får en revisor til det, er op til dig selv.

Hvem har pligt til at udarbejde et årsregnskab?

Mens alle virksomheder har pligt til at føre regnskab, er det langt fra alle virksomheder, der har pligt til at udforme et årsregnskab eller en årsrapport.

Mindre personlige virksomheder, som en enkeltmandsvirksomhed, kan nøjes med at aflægge et skattemæssigt regnskab.

Er der derimod tale om et selskab, er der ingen vej udenom.
Alle selskaber skal udforme et årsregnskab, hvad enten der så er tale om et anpartsselskab, et aktieselskab eller et iværksætterselskab.

Krav til regnskabet.

Kravene til årsregnskabet er forskellige for personligt ejede virksomheder og selskaber.
Personligt ejede virksomheder har kun pligt til at aflægge et skattemæssigt regnskab, mens selskaber skal aflægge en årsrapport.
Regnskabet skal laves på en sådan måde, at SKAT kan se, hvordan du har beregnet overskuddet i dit firma.
Regnskabet skal som minimum indeholde:
  • Årets salg/omsætning.
  • Virksomhedens udgifter.
  • Virksomhedens overskud.
Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed, er overskuddet din løn, og det er den, du skal betale skat af.

Regnskabet skal dokumenteres.

Du skal føre dit regnskab løbende, og du skal kunne dokumentere alle dine indtægter og udgifter med bilag, dvs. fakturaer, regninger, lønsedler, kontoudtog.
Når du bogfører dine bilag løbende, sikrer du også, at du nøjagtigt ved hvor meget du skal betale i moms og hvornår.
Alle bilagene skal gemmes i fem år.
Det er dit ansvar, at regnskabet er i orden, men du må selvfølgelig gerne få andre til at lave det for dig.

Hvordan dokumenterer jeg mit regnskab?

Hvis du ikke allerede har et regnskabs program, bør du anskaffe dig et.
Med et regnskabs program kan du på en nem og sikker måde holde styr på din virksomheds løbende transaktioner.

Hvis du eller skattemyndighederne ændrer et godkendt regnskab pga. nye posteringer, skal regnskabet og kassekladden opdateres med disse nye posteringer.

Det skal altså altid være muligt at spore en posterings gang gennem bogføringen.
Følger du ikke kravene, kan myndighederne afvise dit regnskab og din personlige selvangivelse.

Sker det, kan det i yderste konsekvens betyde en skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar