Hvad er dobbelt bogføring? - iværksætter-guide

Hvad er dobbelt bogføring?

Formålet med metoden er at kunne se hvordan en transaktion påvirker virksomheden økonomisk,
samt formindske muligheden for fejl og sikre et mere præcist regnskab.
De fleste virksomheder benytter sig af dobbelt bogføring, når de registrerer deres transaktioner i regnskabet.

Dobbelt bogføring, også kaldet det dobbelte bogholderis princip, er en særlig metode, når virksomheden posterer sine transaktioner i regnskabet.
Dobbelt bogholderi handler om, at hver transaktion skal bogføres 2 gange. Én gang i debet og én gang i kredit, eller snarere: det samme beløb i debet og i kredit.
Dobbelt bogføring betyder, at du hele tiden skal have balance i bogføringen.
En krone i debet skal modsvares af en krone i kredit, selvom det ofte er på en anden konto.
Ved at bruge dobbelt bogføring, kan men hurtig se om der er fejl i regnsakbet da, at summen af debetsaldoen altid skal være lig med summen af kreditsaldoen.
Det dobbelte bogholderis princip er en gammel metode fra 1200-tallet og giver virksomheder mulighed for at afstemme deres transaktioner i regnskabet.

Hvad siger loven om dobbelt bogholderi?

Loven siger ikke noget om, at man skal anvende dobbelt bogføring.
Men metoden er efterhånden blevet en international standard.
Så selvom det er muligt at bogføre med andre metoder, er det både vanskeligt og uhensigtsmæssigt.

Hvordan fungerer Det Dobbelte Bogholderi?

For at forstå hvordan det dobbelte bogholderi fungere, er der nogle ting man lige skal have styr på

Kontoplan.

En kontoplan er kort fortalt en plan over din virksomheds konti som man anvender til bogføring. Og altså ikke fysiske kontoer som en bankkonti.
Man kan lave sin virksomhedskontoplan men indeholder altid 4 overordnede kategorier:
  • Indtægter.
  • Omkostninger.
  • Aktiver.
  • Passiver.
Der ud over kommer så en resultatopgørelse og en balance, der giver virksomheden et overblik over sine økonomiske aktiviteter.

Debet og kredit.

Debet og kredit i overført betydning svare til indtægt og udgift.
Stort set alle kontoer i kontoplanen har en debet og kredit del.


Eksempel på dobbelt bogføring

Viksomheden køber vare for 20.000 kr., som virksomheden betaler kontant fra virksomhedens bankkonto.
Bogføringen dermed berøre kontoplanens kontier “Bankindestående” og “Varelager”.
Bankindestående er et aktiv, og dermed har kontoen en debetsaldo og en kreditsaldo.
Virksomheden skal betale 20.000 kr., derfor skal beløbet krediteres, da saldoen formindskes ved betaling.
Varelageret er ligeledes et aktiv og dermed har kontoen en debetsaldo og en kreditsaldo, og da varelageret forøges med 20.000 kr., skal beløbet debiteres på kontoen for varelager.

Det gode regnskab går i nul

Man kan eksempelvis få to gange 20.000 kroner som resultat for debet og kredit. Når tallet er det samme, så bliver 20.000 minus 20.000 altså 0, og dermed stemmer regnskabet.


Nem måde at opdage fejl

Hvis de endelige resultater fra debetsiden og kreditsiden ikke giver det samme, så er der noget i regnskabet, der ikke stemmer.
Hvis regnskabet efter en ekstra gennemgang stadig ikke går op, så er det måske et godt tidspunkt for at finde en revisor eller bogholder, som man kan spørge til råds.

Det var så meget kort fortalt. Arbejder på at der kommer en lidt mere udførelig beskrivelse men den tager lidt tid at skrive.

Skriv gerne hvis i har spørgsmål, så vil jeg prøv at besvare dem så godt jeg kan.
Skal lige siges at jeg hverken er revisor eller bogholder, men jeg har drevet virksomhed i mange år.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar