iværksætter-guide: 2018

Hvad er en kontoplan?

En kontoplan er en måde at opdele en virksomheds økonomiske aktiviteter på, så de bliver nemmere at overskue.
Kontoplanen er stort set “bare” en liste, som man kender fra Excel, over de alle kontoer, som en virksomhed anvender til sin bogføring.

Hvad er debet og kredit?

Debet og kredit angiver hver sin side af balancen og resultatopgørelsen i det dobbelte bogholderi og bruges til bogføring af virksomhedens økonomiske posteringer.
Debet og kredit er nok de mest benyttede ord i regnskabet.
Og nogle de ord der er af størst betydning, men samtidig er de nok også de vanskeligste at forstå som nybegynder.

Men lad os tage et kig på dem, og lære at forstå dem.
Selvom debet og kredit er to ord, hænger de altid sammen i et regnskab. Man kan ikke have en debet uden også have en kredit, og omvendt.

Hvad er dobbelt bogføring?

Formålet med metoden er at kunne se hvordan en transaktion påvirker virksomheden økonomisk,
samt formindske muligheden for fejl og sikre et mere præcist regnskab.
De fleste virksomheder benytter sig af dobbelt bogføring, når de registrerer deres transaktioner i regnskabet.

Hvad er bogføring?

Bogføring er det at føre regnskab.
Ordet bogføring stammer fra tiden før it- og bogføringsprogramer, hvor man førte regnskab i en hovedbog.
Her kunne man altid slå op for at få et overblik over virksomhedens balance eller resultat.
I dag bogfører stort alle virksomheder i et bogføringsprogram også kaldet regnskabsprogram, hvor man kan udskrive en rapport over resultatet, balancen og meget mere.
Hvis din virksomhed har få posteringer, kan du rent lovgivningsmæssig godt bogføre i Excel, med det vil jeg ikke råde selv meget små virksomheder til, og hvorfor så ikke det?

Hvad er et regnskab?

Når du driver en virksomhed, bliver du nødt til at holde styr på dine udgifter og indtægter, regnskabet giver dig derfor overblik over, om du tjener penge eller taber penge i din virksomhed.
Regnskaber indeholder typisk en resultatopgørelse og en balance.
Resultatopgørelsen viser om virksomheden har haft over- eller underskud.
Balancen udtrykker værdien af det, som virksomheden ejer og skylder væk på tidspunktet for opgørelsen.
Regnskabet skal være sikret mod tyveri, brand o.l. og opbevares i fem år.

Bogføring for begyndere

Mange bogfører i dag selv ret problemfrit i små virksomheder og selskaber.
Der er flere billige regnskabs programmer som er meget nemme at bruge, for personer der ikke kender regler, men alligevel gerne selv vil bogføre.
Desværre er der selv om man benytter disse programmer, stadig fejl i mange af de små og mellemstore virksomheders regnskaber ved kontrol.
Og selv de største virksomheder har fejl i der deres regnskaber.
Og det er dig som virksomhedsejer, der skal sikre at dit regnskab stemmer, og overholder bogføringsloven.
Alt dette var ikke for at tage modet fra dig, for det kan godt lade sig gøre at bogføre selv, hvis man blot kender nogle af de vigtigste begreber og fald grupper.

EU medlemslande 2018

Den Europæiske Union medlemslande.

Det kan være ganske nyttigt at vide hvilke lande der er med i Den Europæiske Union.
Både af rejsemæssige årsager, og erhvervsmæssige årsager.
For der er nemlig stor forskel på om du rejser/ eller handler med et land der er med i EU, eller ikke er med i EU.
Der er i dag 28 lande der er medlem af Den Europæiske Union.

Hvad er dropshipping?

Dropshipping kort fortalt.


Dropshipping er en virksomhedsform, som er brugt af webshops og internethandlere og er en smart metode til hurtigt at komme i gang med en webshop.
Med dropshipping spare man penge på, ikke at have sit eget varelager og derved springe leddet over, hvor man køber en vare, som man rent fysisk ligger på lager og som efterfølgende sendes videre til kunden.

Excel som regnskabsprogram.

Excel er IKKE et regnskabs program.

Det kan virke oplagt at føre sit regnskab i Excel, hvis man i forvejen har erfaring med at bruge Excel til andre ting.
Men der er en række regler og love forbundet med regnskab og bogføring, som alle virksomheder i Danmark er underlagt. Det kan gøre det svært at overholde alle dem i et regnskab lavet i Excel.

Mange vil sikkert tænke at man kan spare penge ved at bruge Excel, og ja jeg ved godt man kan lave formler, som han overholde de fleste regler og love.