Hvad er en kontoplan? - iværksætter-guide

Hvad er en kontoplan?

En kontoplan er en måde at opdele en virksomheds økonomiske aktiviteter på, så de bliver nemmere at overskue.
Kontoplanen er stort set “bare” en liste, som man kender fra Excel, over de alle kontoer, som en virksomhed anvender til sin bogføring.

Er det et krav virksomheden har en kontoplan? 

Nej og så alligevel ja, forvirret.
Når du starter eller har en virksomhed, er du altså ikke tvunget til at lave en kontoplan.

Der findes ingen specifikke regler i lovgivningen, der anviser, hvordan man skal indrette sin virksomheds bogføring, dvs. hvilket værktøj man skal bruge til at samle virksomhedens økonomiske oplysninger.
De vigtigste regel i bogføringsloven er
  • at bogføringen skal overholde det man kalder ”god bogføringsskik” 
  • at bogføringen skal passe til den enkelte virksomheds behov. 
Kan man overholde de regler uden en kontoplan, så behøver man den ikke.
Jeg vil altid anbefale at man laver en kontoplan, lige meget hvilken virksomhed man driver.
Alle regnskabs programmer har en standart kontoplan.

Hvad indeholder kontoplanen? 

Du er frit stillet forstået på den måde, at du selv bestemmer dens indhold og opbygning, så længe den opfylder bogføringsloven.

Kontoplanen er udarbejdet sådan, at den består af en resultatopgørelse og en balance, der tilsammen giver virksomheden et overblik over sine økonomiske aktiviteter.

Resultatopgørelsen. 

En resultatopgørelse er en virksomheds eller forenings driftsregnskab. Det er en opgørelse over virksomhedens omsætning og omkostninger i forbindelse med driften og viser virksomhedens status, og til sidst at vises ændringen i selskabets egenkapital

Resultatopgørelsen indeholder det man kalder drift kontoerne, man kan have mange forskellige drift kontoer, men der opdelt i 2 hovedgrupper, og årets resultat:

  • Omsætning. (indtægter, kreditsaldo konto.) 
  • Omkostning. (udgifter, debetsaldo konto.) 
  • Årets resultat er en sum konto, og er differencen mellem omsætning og omkostninger. 

Balancen. 

Balancen belyser virksomhedens aktiver (ejendele) og passiver (finansiering) på en bestemt dato. Aktiver og passiver vil altid være lige store for en virksomhed.

Dette skyldes, at den kapital, som virksomheden har anskaffet sig, bliver brugt på den ene eller den anden måde, hvorigennem regnskabs-balancen vil stemme.
Et årsregnskab skal altid indeholde en balance.
  • Aktiver (det som virksomheden ejer, debetsaldo konto) 
  • Passiver (kapital, der har finansieret virksomhedens aktiver, kreditsaldo konto.)

Derfor vil der altid være ligevægt i aktiver og passiver, da passiverne finansiere aktiverne.

Deraf kommer og dobbelt bogføring, for debitere i aktiverne, skal du krediter samme beløb i passiverne, og omvendt.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar