Afskrivning. - iværksætter-guide

Afskrivning.

Generelt er en afskrivning blot et skattefradrag, hvor man kan fordele skattefradraget af virksomhedens anlægsaktiver over flere regnskabsår.Hvad kan afskrives.
Udgifter til anlægsaktiver, som f.eks. værktøj, computere, kontormøbler, mobiltelefoner, biler mv., der anvendes erhvervsmæssigt.
Der gælder andre regler for afskrivning af Goodwill og Erhvervsejendomme.
Generelt kan man sige at man kan afskrive alt, som virksomheden skal bruge for at tjene penge. Så selv blyanter og kuglepenne kan afskrives.

Hvornår skal man afskrive.
Der kan først afskrives fra det tidspunkt, hvor anlægsaktivet anses for anskaffet.
Et anlægsaktiv anses for anskaffet når det er:
  • Leveret til en igangværende virksomhed.
  • Bestemt til at indgå i virksomhedens drift
  • Færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften.

Kort fortalt kan der afskrives når virksomheden hår råderet over anlægsaktivet.

Beløbsgrænse.
I alle tilfælde er det anskaffelsessummen, der er afgørende på hvornår der kan afskrives.
I de tilfælde, hvor anskaffelsessummen på et anlægsaktiv er på eller under (2014: 12.600 kr.) kan der straks afskrives. Det vil sige at hele anskaffelsessummen kan fradrages i det regnskabsår, hvor det er anskaffet.

Hvor meget kan der afskrives.
Der kan maksimalt afskrives 25% om året.
Eks.
Man køber en brugt bil til 200.000 kr. i november måned, men for den først leveret i februar.
Man vil ikke kunne afskrive noget det første regnskabsår, da bilen først bliver leveret i næste regnskabsår.
Andet regnskabsår vil man kunne afskrive 50.000 kr. (25% af 200.000=50.000)
Næste år vil der maksimalt kunne afskrives 25% af den resterende saldo 150.000 kr. svarende til 25% af (200.000kr. - 50.000 kr.) = 37.500 kr.
Sådan forsætter man indtil at restsaldoen inden regnskabsårets afskrivning er nået beløbsgrænsen på (2014: 12.600 kr.), i et regnskabsår kan hele restsaldoen fradrages.

Hvis et anlægsaktiv også anvendes privat.
hvis et anlægsaktiv kun anvendes delvist erhvervsmæssigt, kan der kun foretages fradrag i virksomhedens indkomst for den del af afskrivningssummens, der vedrører den erhvervsmæssige anvendelse.
Anvendes en bil, som er anskaffet for 200.000 kr., halvt privat og halvt erhvervsmæssigt, vil der det første år kun kunne fradrages med 25.000 kr., fordi man kun må fradrage den erhvervsmæssige del. (200.000/2= 100.000) 25% af 100.000 kr. = 25.000 kr.

Moms.
Såfremt man har mulighed for at trække momsen fra, skal denne ikke medregnes i driftsmidlets anskaffelsessum.

Hele momsen afregnes i det regnskabsår, hvor anlægsaktivet er anskaffet.

1 kommentar :

  1. Hej, jeg er Maria Sanchez, en licenseret og pålidelig långiver. Jeg yder lån med klare og letforståelige vilkår med en rente på 3%. Jeg leverer forretningslån, personlige lån, studielån, billån og regninger. Hvis du har brug for et lån, så kontakt mig direkte: e-mail mariaverasanchez108@gmail.com eller via whatsapp på + 33 7 56 84 99 72

    SvarSlet