Holdingselskab – Fordele og ulemper. - iværksætter-guide

Holdingselskab – Fordele og ulemper.

Mange iværksættere tror at man altid skal stifte et holdingselskab, samtidig med man stifter et nyt selskab.
Det kan både være en god ide, men det kan også være en rigtig dårlig ide.

Hvad er et holdingselskab:

Et holdingselskab er normalt blot en ”pengetank”, det vil sige at et holdingselskab som regel ikke beskæftiger sig med noget, andet end at:
  • Opbevarer penge til senere investering.
  • Eje anparter i et eller flere driftsselskaber
Læs mere om holdingselskabher.


Holdingselskab stiftelse:

Hvis man ikke har stiftet et driftsselskab endnu, og man ved at men skal bruge et holdingselskab, er det en fordel at stifte holdingselskabet sammen driftsselskabet.
Da man kan spare startkapitalen for det ene selskab.
Kort fortalt gøres det ved, først at stifte holdingselskabet med en startkapital, derefter med den samme startkapital stifte driftsselskab.
Derved opretholder begge selskaber den lovpligtige egenkapital, da driftsselskabet ejer startkapitalen, og holdingselskabet ejer driftsselskabet.
Husk at der kun må stiftes et holdingselskab og et driftsselskab, for samme startkapital. Stiftes der flere selskaber for samme kapital, kaldes kædestiftelse og det er ulovligt.

Hvad skal man så med et holdingselskab:

Da et holdingselskab næsten aldrig beskæftiger sig med noget, er der jo heller ikke nogen regulær indtægt, men selskabet er forbundet med nogle udgifter.
Derfor skal man nøje overveje om det er nødvendigt med et holdingselskab.
Det kan godt betale sig at tænke langt frem i tiden, da det er billist at stifte holdingselskab sammen med et driftsselskab.
Så kan man se at man og flere år frem i tiden kunne være en fordel med et holdingselskab, kan det være en fordel at stifte det med det samme.

Fordelen og ulemper ved et holdingselskab:

Der findes mange kompliceret fordele og ulemper ved holdingselskab, så det kan være en god ide at rådføre sig med en advokat eller revisor.
Jeg vil kun beskrive de mest benyttede fordele og ulemper.

Fordele ved et holdingselskab:

Stiftelse:
Det koster ikke noget at stifte et holdingselskab sammen med et driftsselskab, ud over stiftelsesomkostningerne og gebyr til Erhvervsstyrelsen.

Skattefrit udbytte:
Det er rigtigt at man kan overføre udbyttet skattefrit fra driftsselskabet holdingselskabet.
Det skal lige bemærkes at for at opnå denne fordel skal holdingselskabet eje mindst 10% af driftsselskabet.
Men intet er helt skattefrit for udbyttet som bliver overført til holdingselskabet er jo allerede blevet beskattet med selskabsskatten.
Såfremt du udlodder udbytte fra holdingselskabet og til dig selv privat, bliver du udbyttebeskattet af beløbet.

Risikominimering:
Udlodder man en stor del af driftsselskabets overskud, til et eller flere holdingselskaber har det den fordel at man opbevarer overskuddet i holdingselskabet og dermed minimere risikoen for tab i driftsselskabet.
Bliver driftsselskabet ramt af stort tab som følge af en retssag eller lignende.
Kan tabet være så stort, at end ikke det opsparede overskud i driftsselskabet kan dække det, og i værste tilfælde er driftsselskabet nødsaget til at gå konkurs.

Har man overført overskuddet til holdingselskabet dette derved ikke gå tabt, idet driftsselskabets kreditorer som udgangspunkt ikke kan søge sit tab i holdingselskabets midler, men der kan være nogle tilfælde hvor kreditorer kan søge sit tab dækket i holdingselskabets midler, f.eks. man har handlet uforsvarligt med driftsselskabet, men man kan med rettidig omhu isolere driftsselskabets overskud ved at udbetale det som udbytte til holdingselskabet.

Man undgår ikke driftsselskabets konkurs, men man har sikret sig at overskuddet er beskyttet i holdingselskabet og kan derigennem overveje om man med disse midler vil forsøge en rekonstruktion af driftsselskabet eller om kapitalen skal reinvesteres i et helt nyt driftsselskab.

Konkurs:
En konkurs betyder tab af virksomheden og alle midler der findes i den.
Men man kan med rettidig omhu isolere driftsselskabets overskud, ved at udbetale det som udbytte til holdingselskabet.

Forretningsområder:
Holdingselskabet kan yderst gavnligt, hvis virksomheden har forskellige forretningsområder, kan det være en fordel at udskille forretningsområderne i hver sit selskab, som begge ejes af holdingselskabet.
På denne måde isoleres risikoen ved de forskellige forretningsområder i hver sit driftsselskab.

Skattefrit salg af driftsselskabet:
Hvis man ønsker at sælge sin virksomhed, vil det foregå ved, at du alene sælger driftsselskabet. Den salgssum du får ved at sælge driftsselskabet, går skattefrit ind i holdingselskabet. Du kan herefter anvende kapitalen i holdingselskabet til at investere i en ny virksomhed eller etablere et nyt driftsselskab til en ny forretningsmæssig aktivitet.

Generationsskifte:
Et holdingselskab medfører på flere måder, at det både skattemæssigt og juridisk er lettere og ofte mindre likviditetskrævende at gennemføre et generationsskifte.
Det er muligt at ”slanke” driftsselskabet forud for generationsskiftet således, at køberen af driftsselskabet f.eks. ikke skal overtage opsparet overskud.

Fleksibilitet ved flere ejere:
Såfremt der er to eller flere ejere af en virksomhed, er der ofte vidt forskellige behov og ønsker for at udlodde udbytte til privatforbrug.
Dette kan løses ved, at ejerne af virksomheden har hvert et holdingselskab.
De ejere, der har behov for at udlodde udbytte kan gøre dette, mens de øvrige har mulighed for at lade overskuddet opspare i holdingselskabet og dermed undgå at blive udbyttebeskattet.
Et holdingselskab kan således være med til at undgå konflikter om udbyttepolitikken.

Ulemper ved et holdingselskab:

Stiftelse:
Ved etableringen af en holdingselskab er der minimum to selskaber, der skal oprettes. Der skal derfor betales stiftelsesomkostninger for hvert selskab, hvilket naturligvis er en højere omkostning end, hvis der kun stiftes ét selskab.

Regnskaber:
Da der stiftes to selskaber skal der udarbejdes årsrapport for hvert selskab. Endvidere skal der ved større virksomheder udarbejdes et koncernregnskab, dette dog kun hvis koncernen er omfattet af regnskabsklasse C eller D.
Det er i mindre selskaber muligt at fravælge revision i både driftsselskabet og holdingselskabet.

Driftsselskaber:
Hvert driftsselskab giver pligt til arbejdsskadeforsikring for alle aktive ejere uanset løn hvilket er ganske dyrt.
Hvis du er ansat eller aktivt agere i flere driftsselskaber, skal hvert driftsselskab have en forsikring der dækker dig.

Denne side er lavet efter min bedste overbevisning og er helt uden ansvarspåtagelse.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar