Patentdomstol. - iværksætter-guide

Patentdomstol.

Danmark er klar til at tilslutte sig den fælles europæiske patentdomstol. Det står klart efter søndagens folkeafstemning, hvor det det blev et klart ja med 60,45 % af stemmerne.

Hvorfor stemme om den fælles europæiske patentdomstol?
Et bredt flertal i Folketinget har i forvejen sagt ja til dansk deltagelse, men da den fælles europæiske patentdomstol kræver dansk suverænitetsafgivelse, er det nødvendigt med et flertal på fem sjettedele af partierne, som Grundloven kræver.
Hverken Dansk Folkeparti eller Enhedslisten ønsker dansk deltagelse den fælles europæiske patentdomstol, og derved kunne der ikke opnås et flertal på fem sjettedele, så spørgsmålet skal sendes til folkeafstemning ifølge Grundloven.

Hvad er den fælles europæiske patentdomstol?
Det europæiske enhedspatent og en domstol skal gøre det muligt at sende en ansøgning og få patent i 25 lande. Domstolens afgørelser kommer til at gælde i alle de lande, der deltager i patentdomstolen, og hvor det pågældende patent er gyldigt.

Den fælles patentdomstol skal også dømme i sager, hvor man er uenig om et patent.
Hvis nogen prøver at tjene penge på et patent uden at have fået tilladelse fra den, der ejer patentet.

Før skulle sager om patenter afgøres af domstolene i hvert enkelt land.
Den fælles europæiske patentdomstol, skal nu overtage de sager hvor der er uenigheder om patenter, og derved skal sagerne kun behandles et sted, selv om de vedrører flere lande.

Fordele ved den fælles europæiske patentdomstol?
·        Sager hvor der er uenigheder om patenter, skal sagerne kun behandles et sted.
·        Det bliver lettere for danske virksomheder at beskytte deres opfindelser i hele Europa.
·        Det bliver billigere for virksomhederne at søge patent.
·        Danske virksomheder kan få afgjort patentstridigheder sager i Danmark, i stedet for at skulle føre retssager i udlandet.

Ulemper ved den fælles europæiske patentdomstol?
·        Billigere ansøgnings- og godkendelsesprocedure kan medføre langt flere patenter med gyldighed i hele Europa
·        Kortere tidsfrister på sager om krænkelser af et patent.
·        Man skal være på forkant med sit patent, da andre udviklere kan side med det samme produkt, og kan derfor få patent på det i samtlige 25 medlemslande.
·        Dyrere sagsomkostninger ved en domstol, da der nu frit kan vælges hvilket land sagen skal føres i.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar