Hvad er et P-nummer? - iværksætter-guide

Hvad er et P-nummer?

Hvad er et P-nummer?
P-nummer står for produktionsenhedsnummer.
Alle P-enheder tildeles et entydigt 10-cifret identifikationsnummer.
Et P-nr. vil altid være tilknyttet en juridisk enhed med et entydigt 8-cifret CVR-nr.

Hvad bruges P-enheder til?
P-enheder bruges af mange forskellige virksomheder til forskellige formål.
Hvis du fx har en købmandskæde, der driver 10 købmandsbutikker på 10 forskellige adresser, skal du oprette P-enheder på alle de 10 adresser, du driver købmandsbutik fra.

Kan en virksomhed have flere P-enheder?
En virksomhed kan godt have flere P-enheder.
Alle CVR-numre er født med ét P-nummer, hvor stamdata stemmer overens med de stamdata, der er registreret for CVR-nummeret.
Hvis virksomheden har behov for flere P-enheder, skal de oprettes i P-enhedsløsningen.

Hvornår skal der oprettes en P-enhed?

Der skal oprettes en P-enhed, hvis din virksomhed udøver aktivitet på en given adresse.
Du opretter, ændre eller lukker P-enheder via P-enhedsløsningen med NemID/digital signatur.
Der skal oprettes en P-enhed, hvis der er mindst én person, der er fuldtidsbeskæftiget og udfører produktion på stedet.

Hvornår skal der ikke oprettes en P-enhed?
Der skal ikke oprettes en P-enhed, hvis der fx er tale om et tilholdssted, hvor der kun afholdes møder, laves vagtplaner mv., og hvor der ikke er nogen personer, der er fuldtidsbeskæftiget og udfører produktion på stedet.

Kan jeg have flere P-enheder på samme adresse?
Du kan godt have flere P-enheder på samme adresse, men det kræver, at CVR-nummeret er registreret med flere brancher.
Et CVR-nummer kan nemlig ikke have flere P-enheder med samme branche på samme adresse.
Et eksempel herpå kan være et landbrug, som fra samme adresse driver en gårdbutik. Her vil landbruget være én P-enhed og gårdbutikken en anden P-enhed.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar