Hvad betyder CVR? - iværksætter-guide

Hvad betyder CVR?

CVR er en forkortelse for Det Centrale Virksomhedsregister, og er statens stamregister for virksomhedsoplysninger og indeholder oplysninger om alle virksomheder i Danmark.
Når virksomhederne bliver registreret, får de tildelt et CVR-nummer, så de kan identificeres entydigt over for myndigheder og kunder.

CVR-nummer - hvad er et CVR-nummer?
Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer, på samme måde som enhver dansk statsborger har et CPR-nummer, der kan identificere dem. 
Et CVR-nummer indeholder 8 cifre og er unikke for den enkelte virksomhed, og det er dette nummer, som skal benyttes i enhver situation, hvor virksomheden skal identificere sig over for offentlige myndigheder, kunder, SKAT, m.v. I forbindelse med fakturaudstedelse skal CVR-nummeret også være synligt.

Hvem skal have et CVR-nummer?
Alle danske virksomheder har pligt til at have et CVR-nummer, dog med en enkelt undtagelse.
Hvis en virksomhed har en omsætning under 50.000,- på årlig basis, har de ikke pligt til at lade sig registrere.

Det Centrale Virksomhedsregister?
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) indeholder oplysninger om selve virksomheden som juridisk enhed samt dens produktionsenheder. Oplysningerne er samlet i et register, som er tilgængeligt for offentlige myndigheders og privates videreanvendelse.

CVR omfatter blandt andet følgende data for samtlige registrerede virksomheder:
- Virksomhedens CVR-nummer
- Virksomhedens navn
- Virksomhedens adresse
- Virksomhedens branchekode

CVR.dk
CVR.dk er CVR’s website, der giver adgang til European Business Register, som yderligere giver adgang til oplysninger om virksomheder og selskaber i andre europæiske lande. CVR.dk ejes og drives af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

P-nummer og SE-nummer.
Udover et CVR-nummer har en virksomhed også et såkaldt P-nummer, som står for Produktionsenhedsnummer. Dette er en identifikation på enhver fysisk beliggenhed, som virksomheden indbefatter og udøver aktivitet fra.
Et SE-nummer er ofte det samme som et CVR-nummer. Større virksomheder kan dog eksempelvis have et enkelt CVR-nummer, men flere tilhørende SE-numre.
Udlandet
I forbindelse med udenlandske samarbejdspartnere kan der blive efterspurgt et såkaldt VAT-nummer, som er den engelske oversættelse af CVR. Hvis man i udenlandsk sammenhæng skal oplyse sit CVR-nummer (eller VAT), skal det være DK efterfulgt af det 8-cifrede CVR-nummer: DK xxxxxxxx.

Hvordan vedligeholder jeg mine stamdata?
Det er virksomheden selv, der har pligt til at vedligeholde og opdatere sine oplysninger, og dette kan gøres på www.virk.dk.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar