Selskabsskattesatsen - iværksætter-guide

Selskabsskattesatsen


Regeringen foreslår, at der gennemføres en række initiativer til forbedring af erhvervslivets vilkår for produktion og beskæftigelse på skatteområdet.
Regeringen foreslår, at selskabsskattesatsen nedsættes fra 25 pct. til 22 pct. Nedsættelsen sker gradvist med 1 pct. point om året fra 2014 til 2016.Satsen i virksomhedsordningen nedsættes tilsvarende.
Selskabsskattesatsen bibeholdes på det nuværende niveau for aktiviteter i Nordsøen.
Erhvervslivets investeringer i danske job holdes tilbage af et højt omkostningsniveau. Samtidig med Danmark er i hård konkurrence med store dele af verden, om at tiltrække investeringer og vellønnede arbejdspladser, og udenlandske investeringer til Danmark
Med en nedsættelse af selskabsskattesatsen gøres det mere attraktivt, at investere i danske arbejdspladser og virksomheder. Dermed beskyttes også det danske skattegrundlag.
Nedsættelsen vil tilskynde danske virksomheder til øgede investeringer og dermed placering af værdiskabende aktiviteter i Danmark samtidig med, at skattesystemets begunstigelse af gældsfinansiering mindskes.
-

Ingen kommentarer :

Send en kommentar