Moms ved handel med udlandet - iværksætter-guide

Moms ved handel med udlandet

Du skal være opmærksom på momsreglerne, når du handler med lande inden for og uden for EU.
Der gælder særlige regler, når du handler med EU-lande.
Og et andet sæt, når du handler med lande uden for EU.
Der kræves særlig tilladelse, når du køber og sælger vare i udlandet.¨


Moms ved køb i EU.
Hvis du som momsregistreret virksomhed køber varer fra momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal du som udgangspunkt betale moms i Danmark.
Det sker, ved at varen sælges til dig uden moms, hvorefter du selv beregner momsen.
Du skal bruge den danske momssats ved beregning af momsen.
Det er altså den, der erhverver varen, der beregner og betaler moms.
Når du som køber selv beregner og betaler momsen, kaldes momsen for erhvervelsesmoms.
Du skal huske at oplyse sælger om dit momsnummer, da det skal fremgå af fakturaen fra sælger. Hvis dit momsnummer ikke fremgår af fakturaen, kan din handelspartner ikke sælge varerne til dig uden moms.
På den måde kan du komme til at betale moms af varen 2 gange, fordi du skal stadigvæk beregne og betale dansk moms (erhvervelsesmoms).
Du skal angive dit momsnummer som DK + det 8-cifrede momsnummer.

Moms ved salg af varer i EU.
Varesalg mellem momsregistrerede virksomheder
Når du sælger en vare til en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land, skal du ikke beregne moms, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1.      Varen transporteres fysisk til et andet EU-land
2.      Det momsnummer, hvorunder køber er momsregistreret i et andet EU-land, fremgår af fakturaen.
Hvis blot én af betingelserne ikke er opfyldt, skal du beregne dansk moms.
Nogle lande anvender særlige momsnumre i forbindelse med EU-handel.
Ved salg til en momsregistreret virksomhed i et sådant EU-land er det købers EU-handelsmomsnummer, der skal fremgå af fakturaen.
Betingelserne er ikke opfyldt, hvis det i stedet er købers indenlandske momsnummer, der fremgår på fakturaen. Det er dit ansvar at det er et gyldigt momsnummer.
Momsnummer kan kontrolleres på skat.dk.
Der er dig som sælger der skal kunne dokumentere, at varen er sendt eller transporteret til et andet EU-land. Dokumentationen kan være en transportfaktura, et fragtbrev eller en erklæring fra fragtfører eller speditør.
Hvis sælger eller køber selv står for transporten til et andet EU-land, kan dokumentationen bestå i en erklæring om, at varen er modtaget i et andet EU-land.
 
Salg til privatpersoner
Når en momsregistreret virksomhed sælger varer til privatpersoner i andre EU-lande, afhænger momsreglerne af, hvilke varer der sælges, og hvordan salget sker.
Det betyder, at du skal afgøre, om:
1.      du sælger visse nye transportmidler
2.      du sælger brugte varer.
3.      du sælger visse punktafgiftspligtige varer, herunder om salget sker som fjernsalg.
4.      du sælger andre varer, herunder om salget sker som fjernsalg.
 
Når du sælger nye transportmidler til privatpersoner i andre EU-lande
Hvis du sælger nye transportmidler til privatpersoner i andre EU-lande, skal du ikke beregne moms. Det skal køberen i modtagerlandet gøre.
Ved handel med nye transportmidler skal du altid sikre dig oplysninger om køberens identitet og bopælsland, fx ved at køberen viser pas, identitetskort eller anden tilsvarende legitimation. Dette skal kunne dokumenteres over for SKAT.
Du har pligt til at sende en fakturakopi til SKAT.
 
Når du sælger brugte varer til privatpersoner i andre EU-lande
Når du sælger en brugt vare, skal du skelne mellem almindelige brugte varer, hvor du beregner 25 % i moms af salgsprisen.
Og varer, som indgår i brugt momsordningen.
Hvis det er en almindelig brugt vare, som ikke er med i brugt momsordningen, gælder de samme regler, som ved ”Når du sælger andre varer til privatpersoner i andre EU-lande”.
Når du sælger brugte varer omfattet af brugt momsordningen, skal du altid beregne dansk moms, som når du sælger til private her i landet.
 
Når du sælger visse punktafgiftspligtige varer til privatpersoner i andre EU-lande
Når du sælger visse punktafgiftspligtige varer.
Afhænger reglerne af, om salget sker som fjernsalg eller ej.
Hvis salget sker som fjernsalg (dvs. at varerne sendes til kunden af dig eller på dine vegne), skal du altid momsregistreres i modtagerlandet. Når du bliver registreret i modtagerlandet, skal du beregne moms af de solgte varer med modtagerlandets momssats og angive momsen og punktafgifterne til modtagerlandets told og skattemyndigheder.
Hvis salget ikke sker som fjernsalg, dvs. at varerne ikke sendes til kunden af dig eller på dine vegne, skal du beregne dansk moms.
Der skal altid betales dansk moms og punktafgift, når kunden er en privatperson fra et andet EU-land, der selv tager varen med sig ud af Danmark.
 
Når du sælger andre varer til privatpersoner i andre EU-lande
Når du sælger andre varer end dem, der er nævnt ovenfor, afhænger stedet for beregning af moms af, om salget sker som fjernsalg eller ej.
Hvis salget ikke sker som fjernsalg, fx hvis du sælger varer til en privat, der er bosiddende i et andet EU-land, og som selv tager varen med ud af landet, skal du opkræve dansk moms som ved ethvert andet salg.
 
Fjernsalg
Hvis dit fjernsalg til et andet EU-land i det løbende eller det foregående år overstiger det pågældende lands beløbsgrænse for fjernsalg, skal du momsregistreres der.
Hvis du bliver registreringspligtig, skal du beregne moms med modtagerlandets momssats og angive momsen til modtagerlandets told- og skattemyndigheder.
Selv om dit salg til ét EU-land overskrider beløbsgrænsen i det pågældende land, medfører det ikke, at du bliver registreringspligtig i de øvrige EU-lande.
Hvert land behandles for sig.
Hvis beløbsgrænsen i et land ikke overskrides, skal du beregne dansk moms.
Hvis du sælger både punktafgiftspligtige og andre varer, indgår omsætningen af punktafgiftspligtige varer ikke i opgørelsen af din samlede omsætning i det pågældende land.
Hvis du bliver momsregistreret for fjernsalg i andre EU-lande, skal du oplyse dine momsnumre i disse lande til SKAT.
Hvad medfører en registrering i et andet EU-land?
Hvis du bliver momsregistreret i et andet EU-land, skal du
1.      orientere SKAT om dit momsnummer i det andet EU-land
2.      ikke beregne dansk moms af dit salg i det andet EU-land
3.      medtage værdien af salget fra dit momsnummer i det andet EU-land til ikke-registrerede kunder i det pågældende land.
 
Valgfri registrering i modtagerlandet ved fjernsalg
Du kan altid vælge at blive momsregistreret i modtagerlandet (undtagen når du sælger varer efter brugt momsordningen).
Hvis du vælger at blive registreret i modtagerlandet, gælder registreringen også for det følgende kalenderår.
 
Køb og salg udenfor EU
Køb og salg udenfor EU kræver registrering som Importør/Eksportør hos Told og Skat i Danmark.
Salg udenfor EU er momsfrit. Køb udenfor EU pålægges en Importmoms på 25% Dansk moms.
Man skelner mellem Erhvervelsesmoms som er moms på import indenfor EU, og Importmoms, som er moms på import udenfor EU.
Du skal normalt betale dansk moms, når du importerer varer fra lande uden for EU. Det gælder uanset, hvem du har købt varen af. Momsen kaldes importmoms. Når du erhvervsmæssigt importerer varer, skal du være registreret som importør.
Importmomsen er 25% af varens pris + visse omkostninger.
 
Momsfradrag
Hvis varen skal anvendes i din momspligtige virksomhed, kan du normalt få fradrag for den moms, du skal betale. Du får fradrag for momsen ved at indberette den beregnede EU erhvervelsesmoms sammen med din øvrige købsmoms i feltet "købsmoms" (indgående moms) på momsangivelsen i samme periode, som du indberetter momsen af købet ("moms af varekøb i udlandet"). Dermed kommer du ikke til at betale momsen af dine køb i udlandet
 
Indberetning og betaling af momsen
Du betaler momsen ved at indberette momsbeløbet på momsangivelsen i rubrikken "Moms af varekøb i udlandet (både EU og 3. lande)". Beløbet bliver lagt til det samlede beløb, som du skal betale.
Normalt kan du samtidig trække momsen fra som købsmoms.
Du skal ikke udfylde andre felter på momsangivelsen, når du køber varer uden for EU.
 
Skat kræver at du oplyser værdien din Erhvervelses og Importmoms.
-

1 kommentar :

 1. Hej og velkommen til Spotcap Global Loan Services, jeg hedder Claudia Klein, jeg er långiver og også lånekonsulent.

  Har du et stort behov for økonomisk forstærkning? har du brug for et lån til forskellige formål? hvis dit svar er ja, vil jeg anbefale dig at kontakte min virksomhed via | spotcapglobalservices@gmail.com | eller meddel os på WhatsApp: +4915758108767 | og har et lån på din konto inden for 24 timer, fordi vi leverer fremragende lånetjenester over hele verden.

  Vi tilbyder alle slags lånetjenester (Personligt lån, Erhvervslån og mange flere), vi tilbyder både langvarige og kortvarige lån, og du kan også låne op til 15 millioner Euro. Mit firma vil hjælpe dig med at nå en række mål med en bred vifte af låneprodukter.

  Vi ved, at det altid har været et enormt problem at få et legitimt lån For enkeltpersoner, der har økonomiske problemer og har behov for en løsning på det, finder mange mennesker det så svært at få egenkapitallån fra deres lokale banker eller andre finansieringsinstitutter på grund af stor rente sats, utilstrækkelig sikkerhed, forholdet mellem gæld og indkomst, lav kreditværdi eller andre årsager

  Ikke flere ventetider eller stressende bankbesøg. Vores service er tilgængelig 24/7 - du kan få et lån og gennemføre dine transaktioner, når som helst og hvor du end har brug for det

  Vi leverer 24 timers lån i verdensklasse. For forespørgsler / spørgsmål? - Send en e-mail til | spotcapglobalservices@gmail.com | eller meddel os på WhatsApp: +4915758108767 | & Modtag et svar på et øjeblik.

  Din familie, venner og kolleger behøver ikke at vide, at du er penge på kontanter, bare skriv til os, så får du et lån.

  Din økonomiske frihed er i dine hænder!

  SvarSlet