Etableringskonto og iværksætterkonto - iværksætter-guide

Etableringskonto og iværksætterkonto

En etableringskonto eller en iværksætterkonto gør det nemmere at spare op til at starte egen virksomhed, fordi indskuddene er fradragsberettigede.Etableringskonto og iværksætterkonto
Når du er lønmodtager og har planer om at starte din egen virksomhed, kan du oprette en etableringskonto eller en iværksætterkonto i et pengeinstitut. Det giver dig mulighed for at spare op til at etablere din egen virksomhed.

Du kan trække indskuddene fra i skat.
  • Indskud på en iværksætterkonto kan trækkes fra i den personlige indkomst. Indskud på en etableringskonto giver fradrag i den skattepligtige indkomst.
  • Du må kun bruge pengene til at oprette og investere i din virksomhed.
  • Du kan foretage indskud på en etableringskonto eller en iværksætterkonto, hvis du er lønmodtager og ikke er fyldt 67 år inden udgangen af indkomståret.
  • Virksomheden skal være etableret senest ved udgangen af det indkomstår, hvor du fylder 65 år.
  • Du må gerne have indtægt fra selvstændig virksomhed ved siden af din lønindtægt.

Det må du bruge pengene til
Du kan bruge indskuddene til at:
  • købe afskrivningsberettigede aktiver, fx bygninger og maskiner
  • betale løn og husleje
  • betale udgifter til advokat, revisor og markedsundersøgelser i 2012. I 2013 kan du kun betale udgifterne, hvis de er fradragsberettigede ved etablering af erhvervsvirksomhed i indkomståret 2012 og hvis selve etableringen af erhvervsvirksomheden først sker i 2013
  • betale udgifter til forsøg og forskning mv.
  • købe aktier og anparter for at etablere virksomhed i selskabsform.

Så meget kan du indsætte på kontoen.
Du kan hvert år sætte 250.000 kr. eller 60 procent af din nettoløn ind på kontoen. Du skal dog mindst indsætte 5.000 kr. om året.

Når du har etableret din selvstændige erhvervsvirksomhed, kan du kun få fradrag for indskud for det indkomstår, hvor etableringen har fundet sted og de efterfølgende fire indkomstår.

Renter, kursgevinster og kurstab behandles efter de almindelige skatteregler. Det betyder fx, at renterne er skattepligtige.
Pengene skal indsættes kontant på en særlig indlånskonto eller i et særskilt depot af børsnoterede obligationer i et pengeinstitut. Kontoen eller depotet skal hedde "Etableringskonto" eller "Iværksætterkonto".

Fradrag for indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

De praktiske detaljer kan du tale med dit pengeinstitut om. Du kan frit flytte kontoen fra et pengeinstitut til et andet.

Du kan trække indskud på etableringskontoen fra i den skattepligtige indkomst og indskud på iværksætterkontoen i den personlige indkomst.
Du trækker indskuddet fra ved at skrive beløbet på dit oplysningskort, din årsopgørelse eller på din udvidede selvangivelse.For et indkomstår får du fradrag for indskud, du foretager i perioden fra 16. maj i indkomståret til 15. maj næste år. Indskud, som du fx vil trække fra for 2012, skal du altså have indbetalt på kontoen i perioden fra 16. maj 2012 til 15. maj 2013.

Du kan trække indskuddet fra i skat for 2012 uden først at sætte pengene ind på kontoen. Det kræver, at du starter virksomhed i perioden 1. januar til 15. maj 2013 og opfylder betingelserne for at hæve på kontoen.

Hvis du ikke bruger dine indskud
Kan start af egen selvstændig virksomhed af en eller anden grund ikke gennemføres, vil der også her være en forskel på beskatningen.

Hvis du ikke bruger indskuddene på din etableringskonto eller iværksætterkonto, bliver du efterbeskattet af de indskudsbeløb, som du ikke har brugt.

For indskud på etableringskontoen sker der efterbeskatning af de beløb, der er trukket fra. Hertil kommer et tillæg på 3 procent pr. år.

For indskud på iværksætterkontoen skal du betale en afgift på 60 procent af indskudsbeløbene med et tillæg på 3 procent.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar