Import af varer fra ikke EU lande - iværksætter-guide

Import af varer fra ikke EU lande

Din virksomhed skal være importørregistreret, før du kan få varer hjem fra et land uden for EU.
Hvis du allerede er momsregistreret, er det et tillæg til din momsregistrering.
Du skal registrere din virksomhed som importør hos Erhvervsstyrelsen.
For at importere varer til Danmark skal du også have et EORI-nummer.
Dette tildeles du automatisk, hvis din virksomhed er registreret for import/eksport.

Betaling af told
Når du bliver importørregistreret, skal du tage stilling til, hvordan du vil betale din told.
Du kan vælge at betale din told kontant i forbindelse med hver fortoldning eller du kan vælge at tilslutte dig SKAT`s sikkerhedsstillelsesordning.
Hvis du tilslutter dig denne ordning, og stiller sikkerhed for din told, kan du få kredit ved, at tolden indbetales en gang om måneden. Via ordningen betaler du 2,5 promille af det beløb, som du ellers skal betale i told ved hver fortoldning.

EORI-nummer
For at importere varer til Danmark, og dermed EU, er det nødvendigt, at du har et EORI-nummer.
Det registreres i et nyt fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import/eksport fra og til lande uden for EU.
Formålet med EORI er, at sikre, at virksomheder kan identificeres entydigt og effektivt i hele EU.

Angivelse af indførsel
Når du importer erhvervsmæssigt, skal du angive, hvad du indfører af varer.
Du skal angive et toldekspeditionssted ved grænsen, når dine varer ankommer til Danmark eller få adgang til at afgive dine fortoldningsoplysninger elektronisk i Skats toldsystem.
Når du bliver importørregistreret, skal du tage stilling til, hvordan du vil betale din told.
Hvis du gerne vil tage dine varer i brug med det samme, skal du vælge at tilslutte dig SKAT`s Sikkerhedsstillelsesordning.
Det betyder, at du betaler 2,5 promille af det beløb, du evt. skal betale i told. Samtidig får du op til halvanden måneds kredit på tolden.

Varekodenummer til fortoldning
Der vil ofte være told på varer, som du køber fra et land uden for EU.
Toldens størrelse afhænger af varens art og af hvilket land, som du køber fra.
For at kunne beregne, hvor meget du skal betale i told, skal du derfor kende varekoden.

Tolden bliver normalt beregnet med en procentsats af varens pris plus de omkostninger, som løber på handlen uden for EU (fragt mv.)

Ingen kommentarer :

Send en kommentar