Fleksjob i egen virksomhed - iværksætter-guide

Fleksjob i egen virksomhed

Fleksjob for selvstændige erhvervsdrivende
Et fleksjob er et job der på særlige vilkår tager hensyn til dine skånebehov. Kommune kan bevilge når man ikke kan arbejde på normale vilkår, fordi arbejdsevnen er nedsat varigt og væsentligt.

Som udgangspunkt er det en midlertidigt ordning, der bevilliges for 5 år af gangen.
Hvis fleksjobbet er oprettet efter reglerne for fleksjob inden januar 2013, bliver du ikke berørt af de nye regler om løn og offentligt flekslønstilskud eller varighed for 5 år ad gangen. Men hvis du skifter fleksjob, kommer du ind under de nye regler.

Som selvstændig erhvervsdrivende kan man søge kommunen om tilskud, hvis man har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i ens selvstændige virksomhed og ikke nødvendigvis i forhold til ethvert erhverv.

Når man som selvstændigt erhvervsdrivende, får tilskud til drift af ens selvstændig virksomhed, er ikke automatisk visiterede til fleksjob. Det betyder hvis man som selvstændigt erhvervsdrivende ophører med at modtage tilskud, ikke automatisk er berettiget til ledighedsydelse eller til fleksjob som lønmodtager. Kommunen kan dog visitere dig til almindeligt fleksjob for lønmodtagere, hvis du opfylder betingelserne. 

Betingelser for fleksjob i egen virksomhed:
  • at virksomheden er din hovedbeskæftigelse
  • at du inden for de seneste 24 måneder har arbejdet i virksomheden, hvad der svarer til lønarbejde i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder
  • Tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i din virksomhed. Det er maksimalt kr. 127.000 årligt (2013 sats).

Det er dit lokale jobcenter der står for at visitere til fleksjob.
-

Ingen kommentarer :

Send en kommentar