Barsel som selvstændig - iværksætter-guide

Barsel som selvstændig

Når man som selvstændig venter barn, eller vælger at adoptere et barn, er det vigtigt at barnet og forældre får en god start på livet, og sammen kommer godt fra start med den nye tilværelse.


Som selvstændig har men også ret til barsel dagpenge, men der er nogle krav og regler der skal op fyldes før man kan får barsel dagpenge.

  • har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder, før du går på barsel.
  • har arbejdet den seneste måned før din barselsorlov.
  • har arbejdet mindst på halv tid (18 ½ time om ugen) i din virksomhed.

Som selvstændig skal opfylde alle tre betingelser for at få barsel dagpenge.
Er man nystartet som selvstændig, og har drevet virksomheden i mindre end 6 måneder, regner de perioder med, hvor man har arbejdet som lønmodtager.

Hvordan søger man barsel dagpenge?
Man skal som selvstændig, selv sørge for at søge om barsel dagpenge.
Det er UdbetalingDanmark der står for at udbetale barsel dagpenge.
Selv ansøgningen skal udfyldes digitalt på virk.dk/nemrefusion.
Man skal søge senest 8 uger efter, at barnet er født, søger man senere, får man først barsel dagpenge fra det tidspunkt, hvor UdbetalingDanmark har modtaget ansøgningen.


Udbetaling af barsel dagpenge?
Barsel dagpenge udbetales den sidste torsdag i måneden, hvis den sidste torsdag i måneden er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden. Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Hvad er barsel dagpengesatsen?
Til beregning af barsel dagpenge, bruges den seneste årsindkomst, som er oplyst til SKAT.
Er man nystartet som selvstændig, og ikke drevet virksomheden hele det seneste indkomstår, bruger Udbetaling Danmark den seneste årsopgørelse som lønmodtager, eller et revisorunderskrevet regnskab for et helt år.

Oplysningerne der beregnes efter er:
  • overskuddet i din virksomhed
  • indtægt overført til medarbejdende ægtefælle.
  • egne syge- og barsel dagpenge og andre indtægter.

Man kan højst få 4.005 kr. om ugen før skat, dette opnås ved en indtægt være mindst 208.260 kr. om året.

Arbejde og på barsel?
Som selvstændig kan du starte på dit arbejde på halv tid, mens du er på barselsorlov, og dermed forlænge orloven. Så vil dine barsel dagpenge blive halveret, og beløbet bliver fordelt over hele den forlængede orlovsperiode.

Men genoptager man arbejdet med mere end halvdelen af arbejdstiden pr. uge, er det samme som om at arbejde på fuld tid, og man er ikke længere berettiget til barsel dagpenge.

Sygedagpengeforsikringfor selvstændige erhvervsdrivende.
Hvis man har en mindre eller negativ indtægt i din virksomhed, kan man drage fordel af sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende, når man skal på barsel.

Da barsels dagpengene til selvstændige erhvervsdrivende beregnes på baggrund af indtægt, bliver der ikke udbetalt barsels dagpenge, hvis indtægten er negativ.

Sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende dækker nemlig også barsel. Hvis du har en mindre eller negativ indtægt i din virksomhed, er man sikret min. 2/3 af den højeste dagpengesats.

Sygedagpengeforsikringen skal dog være tegnet senest 6 måneder før, du søger om barsel dagpenge.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar