Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende. - iværksætter-guide

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende.

Hvis man blive syg som selvstændig erhvervsdrivende, vil man først være berettiget sygedagpenge efter 14 dages sygemelding, de 14 dage skal man altså selv betale for.
Man med en sygedagpengeforsikring kan man sikre sig mod dette.


Driver man en enkeltmandsvirksomhed, eller er gået sammen med andre om at drive virksomhed som I/S, kan man tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre dig mod økonomisk tab i forbindelse med egen sygdom, eller graviditet.

Hvis man selvstændig erhvervsvirksomhed har indtægt, kan du med forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende, sikre dig retten til sygedagpenge i de første to uger af en sygefraværsperiode.

Der er 2 typer af sygedagpengeforsikringer.
  • Type 1 forsikring, giver ret til sygedagpenge fra 3. fraværsdag.
  • Type 2 forsikring, giver ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag.

De 2 typer skal man vælge om man dækkes med minimum eller maksimumsatsen.

Minimum- eller maksimumsats
Hvis man vælger minimumsatsen, får man udbetalt 2/3 af højeste dagpengebeløb uanset størrelsen af indtægten.
Vælger man maksimumsatsen, bliver udbetaling af dagpengene beregnet på baggrund af indtægten.

Det er kun en fordel at vælge maksimumsatsen, hvis arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed er på mere 140.000 kr.
Men det er dog ikke ensbetydende med, at der bliver udbetalt ud fra maksimumsatsen. Udbetalingsbeløbet beregnes ud fra arbejdsfortjenesten. Dette betyder at det udbetalte beløb, er et beregnet beløb mellem minimum og maksimum.
Det er kommunen der beregner og udbetaler sygedagpenge.

Har du medarbejdere?
Ønsker man at forsikre sine medarbejdere, skal tegnes både forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende (egen sygdom) samt private arbejdsgivere (ansattes sygdom).

Beskæftigelseskrav?


For at være berettiget til sygedagpenge er der et beskæftigelseskrav.
Beskæftigelseskravet er:
  • At du inden for de seneste 12 måneder skal have arbejdet minimum 18½ time om ugen i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for sygefraværet eller barselsorloven.
  • Det er ikke et krav, at man har nogen indtægt ved den selvstændige erhvervsvirksomhed, men kommunen kan forlange dokumentation for, at man opfylder beskæftigelseskravet.


Hvornår skal forsikringen tegnes?
Der er en ventetid på seks måneder, fra den dato, hvor Statens Administration modtager din blanket, før du har ret til sygedagpenge.

Dispensation fra ventetiden
Hvis der er tale om et ulykkestilfælde, kan der gives dispensation.
Hvis du tilmelder dig inden tre måneder efter ophør af lønindtægt, og opfylder betingelserne for ret til dagpenge på grundlag af din tidligere beskæftigelse som lønmodtager, gives der også dispensation.

Sygedagpengeforsikring tegnes hos Statens Administration.1 kommentar :

  1. Hej, jeg er Maria Sanchez, en licenseret og pålidelig långiver. Jeg yder lån med klare og letforståelige vilkår med en rente på 3%. Jeg leverer forretningslån, personlige lån, studielån, billån og regninger. Hvis du har brug for et lån, så kontakt mig direkte: e-mail mariaverasanchez108@gmail.com eller via whatsapp på + 33 7 56 84 99 72

    SvarSlet