Fradrag generelt. - iværksætter-guide

Fradrag generelt.

Når man driver en virksomhed, kan man få fradrag for nogle af de udgifter virksomheden har.
Man siger som hovedregel at alt hvad der har med virksomhedens drift at gøre, kan man få fradrag for. Det vil sige ting som virksomheden køber, som skal sikre virksomhedens forsat drift, kan du trække fra i virksomhedens skatteregnskab.

Det er i virksomhedens skatteregnskab, som du selv skal lave, at du skal trække fradragene fra. Man skal altid kunne dokumentere, at du har haft de udgifter, du trækker fra.
Er udgifterne større end 12.500 kr. skal disse trækkes fra over flere år.
Private udgifter kan ikke trækkes fra i virksomhedens overskud.

Fradrag inden virksomheden startes.
Når man skal til at starte en virksomhed, kan man i de fleste tilfælde få fradrag for de driftsomkostninger man har haft inden starten. Jo tættere på starten af virksomheden udgifterne er afholdt, desto større er sandsynligheden for, at man kan får fradrag for dem. I de fleste tilfælde kan man få fradrag for de udgifter, der er afholdt inden for de seneste seks måneder, før virksomhedens start.

Det kan være udgifter til f.eks:
  • Erhvervsmæssigt lejemål.
  • Telefon.
  • Løn.
  • Computer.

Delt fradrag.
Man kan kun få fradrag for de udgifter som har med virksomheden at gøre, altså ikke private udgifter.
Har man ting der både bruges af virksomheden og privat, kan man dele fradraget. Det vil sige at man kun trækker den andel fra i virksomhedens skatteregnskab, som der bruges af virksomheden, den andel der bruges privat kan ikke trækkes fra.
F.eks. har man købt en bil, og den bruges i virksomheden og privat, og bruges bilen 50% i virksomheden og 50% privat, kan man kun trække 50% af bilens pris og drift/vedligeholdelse fra i virksomhedens skatteregnskab.

Udgifterne skal kunne dokumenteres
Alle udgifter hvad enten det er til opstarten eller når virksomheden er stiftet, skal udgifterne kunne dokumenteres, før man kan trækker fra i skat. Dokumentationen kan være i form af regninger, fakturaer og lignende.

Alt dokumentationen for de udgifter, du trækker fra, skal gemmes i fem år efter indkomstårets udløb. 

Ingen kommentarer :

Send en kommentar