Interessent selskab I/S - iværksætter-guide

Interessent selskab I/S

Interessent Selskab I/S.
Et interessentskab er en virksomhedsform, hvor to eller flere personer driver firma sammen, Ejerne kan både være personer, andre I/S'er og selskaber (ApS/A/S).
Et I/S fungerer praktisk talt på samme måde som en enkeltmandsvirksomhed, men som nævnt er der her min. 2 ejere.
Deltagerne hæfter ubegrænset og solidarisk for den gæld virksomheden stifter. Men man skal huske på, at kreditorerne altid vil gå efter den person som har penge, så gælden deles ikke ligeligt hvis krisen kradser.
Deltagerne i I/S tager typisk alle aktivt del i virksomhedens daglige drift.
Et I/S selskab kan ikke omdannes til en enkeltmandsvirksomhed, men kan godt til ApS/A/S hvis værdierne er til stede.

Kapitalkrav.
Der er ingen kapitalkrav til interessentskaber.
Når man stifter et interessentskab, aftaler man ejerforholdet. Hvis man ikke har aftalt andet, så formodes det, at deltagerne har lige store ejerandele.
Indskud kan være lån eller aftalt kapitalindskud, der svarer til ejerandele. Indskud i interessentskabet behøver ikke at være i kontanter, men kan også være i andre værdier, for eksempel biler, maskiner, virksomheder, værdipapirer eller lignende.

Solidarisk hæftelse.


At du hæfter personligt betyder, at du og de andre interessenter hæfter med alt, hvad I ejer og kommer til at eje.
At man hæfter solidarisk betyder, at hver enkelt af interessenterne hæfter for al den gæld, som interessentskabet har. Også for de gældsforpligtelser som de øvrige interessenter ellers skulle have betalt. Det vil sige at hvis du er den eneste, der har en formue i selskabet, vil kreditorerne kunne gå til dig og kræve pengene af dig, og de andre går fri.
Så tænk dig godt om før et sådan selskab stiftes, hvis du har en stor formue så opret et Holding selskab, som indskud i I/S selskabet

Registrering.
Interessentskaber skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og have et CVR-nr til brug for indberetning af moms, told og skat.

Skat.
Hver enkelt interessent er skattemæssigt stillet, som om interessenten drev en personlig ejet virksomhed. Det betyder, at hæver i mindre, end virksomhedens overskud, bliver det beløb, som i lader blive stående i interessentskabet alene beskattet med 25 %, hvis virksomhedsskatteordningen anvendes. Det er den samme skatteprocent som i et selskab.
Et I/S er ikke et selvstændigt beskatningssubjekt, og beskattes således ikke som selskaber eller foreninger, men hver af interessenterne beskattes af sin andel i interessentskabsindkomst og formue.
Interessenterne opgør deres skattepligtige indkomst og formue hver for sig.

Interessentskabskontrakt.
Det er vigtigt at få sagkyndig bistand hos en advokat til en interessentskabskontrakt, hvor du og de andre interessenter tager højde for alle de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med etablering, drift, overskudsfordeling og ophør af et interessentskab.

4 kommentarer :

 1. Hallo,
     Er du interessert i å få lån? Vi tilbyr lån som spenner fra personlige til industrielle lån til interesserte personer og selskaper som søker økonomisk assistanse eller vekst. Vi tilbyr store og små mengder lån til våre kunder. Vi tilbyr også Lang og korttidslån med pålitelig garanti Våre lånerenter er svært lave og rimelige med en omsettelig varighet. Vioffer våre lån til våre kunder i USD ($), GBP (?) Eller Euro (?) Og i de følgende kategoriene.
  Auto lån
  Huslån
  Bedriftslån
  Personlige lån
  Eiendomslån.
  Jeg venter på ditt svar i dag. For mer info, kontakt: collinsmark640@gmail.com

  SvarSlet
 2. Lånet giver tillid og alvor. Jeg er en naturlig person, der tilbyder et lån mellem enkeltpersoner og virksomheder, for alle andre oplysninger, kontakt os venligst på: elenanino0007@gmail.com

  SvarSlet
 3. Ansøg om et hurtigt og bekvemt lån for at betale regninger og at starte en ny finansiering dine projekter til en billigste rente på 2%. Kontakt os i dag via: elijahloanfirm@outlook.com med lånebeløb, da vores minimumslån tilbud er 10.000,00 til ethvert valg af lånebeløb

  SvarSlet 4. LÅN TILBUD Vi leverer alle typer lån, gælder nu, har du brug for et hurtigt langt eller kortfristet lån med en relativt lav rente så lav som 3%? Vi tilbyder business lån, personlige lån, boliglån, auto lån, studielån, gældskonsolidering lån e.t.c. uanset din kredit score. Vi er garanteret i at give finansielle tjenesteydelser til vores mange kunder over hele verden. Med vores fleksible udlånspakker kan lån behandles og overføres til låntageren inden for kortest mulig tid. Kontakt vores specialist for rådgivning og finansplanlægning. Hvis du har brug for et hurtigt lån, kontakt os via Email: Karoliussenfinanciallink@mail.com

  SvarSlet