Virksomhedsformer - iværksætter-guide

Virksomhedsformer

Der findes forskellige virksomhedsformer, valg af virksomhedsformen afgør, hvordan du skal betale skat og hvordan du er stillet rent juridisk.Du skal være afklaret omkring forhold som risikofaktorer, marked, branche, ejerforhold og ikke mindst planlægning af skat og hensynet til hæftelse, dvs. hvordan du holdes økonomisk ansvarlig, ejer du hus, bil, eller et stor opsparing, vil du ved et personligt ejet virksomhed kunne miste det hele.

Personlig virksomhed eller selskab?
Inden du starter egen virksomhed, skal du beslutte, om den skal være personligt ejet - eller om den skal drives som et selskab.
Du skal overveje:
Hvor stor risiko du/familien er villig til at løbe?
Hvor meget kapital du har til rådighed?
Hvilke regnskabskrav du kan og skal opfylde?
Om du er indstillet på, at nogle oplysninger om din virksomhed bliver offentligt tilgængelige?
Dit valg betyder for din skattebetaling, hæftelse både juridisk og økonomisk.

De forskellige virksomhedsformer:

·        Personligt ejet virksomhed.
Du/familien hæfter personligt med hele din formue står inde for den gæld, der opstår i virksomheden. Der er ingen juridisk eller økonomisk opdeling mellem dig selv og din virksomhed. 
I en personlig ejet virksomhed kan man vælge virksomhedsordningen.  Denne ordning kan man få mange af de fordele, som et selskab giver. 

·        Interessentskab (I/S).
Interessentskabet består af to eller flere, der i fællesskab ejer og driver en virksomhed. Her kan man virkelig tale om fællesskab, idet ejerne hæfter både personligt og solidarisk. En kreditor kan henvende sig til hvem som helst af ejerne for at få sine penge, da alle hæfter for hele gælden.

·        Anpartsselskab (ApS).
Anpartsselskabet består af en ejerkreds, som hæfter for hele den indskudte kapital, men ikke med deres personlige formue. Indskudskapitalen skal fra starten være på mindst kr. 80.000, og for de penge får anpartshaverne nogle anpartsbeviser svarende til deres indskudte kapital.

·        Aktieselskab (A/S).


Aktieselskabet er meget identisk med anpartsselskabet med samme form for hæftelse, generalforsamling, bestyrelse, direktion og medarbejderrepræsentation. Dog kaldes indskudsbeviserne aktier, og indskudskapitalen er på kr. 500.000.
Virksomheder med begrænset ansvar. Ingen krav om indskudskapital, og hæfter kun med det indskudte kapital.

·        Kommanditselskab (K/S).
Kommanditselskabet er en selskabsform, som kombinerer f.eks. aktie- og anpartsselskabernes begrænsede hæftelse med f.eks. interessentskabets ubegrænsede, personlige hæftelse..
Selskabsformen giver således mulighed for at en eller flere af selskabsdeltagerne, der ikke ønsker at indgå i den daglige drift kan begrænse deres ansvar.

·        Holdingselskab.
Et holdingselskab er et selskab, som sædvanligvis ikke selv producerer noget, men som ejer aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber kaldet driftsselskaber.

Holdingselskaber kan være en forretningsmæssig og skattemæssig fordelagtig måde at organisere sig selskabsretligt på, både for nystartede og for velkonsoliderede virksomheder.

Iværksætterselskaber (IVS).
Stift selskab for kun 1 kr.
Helt ny selskabsform som bliver en realitet (IVS) fra 1/1 2014.
De skal gøre det lettere for iværksættere at etablere selskaber.
Stift et selskab for blot én enkelt krone, og undgå der ved at sætte huset og bilen på spil.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar