iværksætter-guide: Hvad er moms?

Hvad er moms?

Hvad er moms?
Moms står for meromsætningsafgift” og er et skattetillæg til salgsprisen.
Dansk momssats er 25% af salgsprisen.


Hvem skal betale moms?
De fleste virksomheder i Danmark er moms pligtige.
Det er sælgeren der skal tillægge sin salgs vare eller ydelse moms, og afregne momsen med skat.
Der er nogle virksomheder der er undtaget for momsen i Danmark, for eksempel sundhedsvæsenet, banker, forsikring og uddannelser.

Hvornår skal man registreres for moms?
Det er omsætningen der har betydning for hvornår man er moms pligtig.
Hvis en virksomhed ikke forventer en omsætning, på mere en 50.000 kr. om året, kan man vælge ikke at lade sig momsregistrere.
Men man kan så heller ikke opnå fradrag, for de udgifter man har i virksomheden.

Men hvis det er tydeligt, at omsætningen vil overstige grænsen, skal man foretage en momsregistrering til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Man skal ikke vente med at lade sig momsregistrer, til man overstiger grænsen på 50.000 kr.
Omsætningen er ikke virksomhedens overskud, men den rene indtjening.

Når virksomheden er registreret, skal alle vare og ydelser pålægges moms.
Selve momsregistreringen forgår på VIRK.DK.

Moms beregning?


Når man er moms pligtig, skal man jo lægge moms på sine varer og ydelser.
Og når man skal til at regne mod moms er der 3 begreber man vil støde på:

Købsmoms (indgående moms, når virksomheden køber vare eller ydelser)

Salgsmoms (udgående moms, når virksomheden sælger vare eller ydelser)

Erhvervelsesmoms (køb af vare fra et andet EU-land)
Læs mere om at beregne moms her.

Afregning af moms?
Når man skal afregne moms med skat, skal man logge ind på Tastselv skat ved at bruge sit NemID.
Når man skal indberette moms, skal man bruge sin købsmoms og sin salgsmoms.

Det er summen at de to der afgør, hvor meget man skal betale i moms.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar