tjekliste - iværksætter-guide

tjekliste

Det er en god ide at lave en tjekliste, så man ikke glemmer noget under vejs.
Dette var den tjekliste jeg brugte, da jeg valgte at starte som selvstændig, det kan godt være der er nogle ting du ikke skal bruge, og der kan også være nogle ting som mangler.
De forskellige punkter er beskrevet mere på de andre sider.

·        Ansættelses forhold.
Er der på din nuværende arbejdsplads, ting som afgør hvornår du kan starte din virksomhed.
Opsigelses periode, undersøg hvor lang opsigelses tid du har.
Kundeklausuler, er der klausuler i din ansættelses kontrakt, der gør at du har en bindingsperiode, hvor du ikke må arbejde inden for et bestemt område.

·        Virksomhed?
Overveje om det du vil lave, kan anses for at være erhverv, eller om det er en hobby. Dette er vigtigt at finde ud af i forehold til skat, er du i tvivl ring og spørg skat. Måske kan det anses som lønarbejde og ikke selvstændig erhvervsvirksomhed.
Hvad er navnet på din virksomhed, og hvordan skal den se ud? Hvor skal virksomheden ligge? Skal du leje eller købe lokaler, eller kan du drive virksomheden fra din bopæl?

·        Forretningsplan.
Forretningsplan er et værktøj til at få overblik over dine ideer, og den er ofte nødvendig, hvis du skal låne penge.

·        Budget.
Lav et realistisk budget, der er så detaljeret som muligt. Medtag alle tænkelige udgifter, der er forbundet med start og drift af virksomheden. Opdel budgettet i fx privat, drift, likviditet og etablering. Alle budgetterne er nødvendige, hvis du skal låne penge i banken.

·        Virksomhedsform.
Skal din virksomhed være en personligt ejet virksomhed, et aktieselskab eller et anpartsselskab? Der gælder forskellige regler alt efter, hvilken virksomhedsform du vælger.

·        Regnskab.

Hvilket bogføringssystem vil du bruge, og hvem skal stå for den daglige bogføring? Skal det være dig selv, din ægtefælle, en revisor eller en ansat?

·        Forsikringer.
Hvilke forsikringer har du brug for. Husk at få tilbud fra forskellige forsikringsselvskaber, der er ofte stor forskel i prisen.

·        Bank.
Hvilken bank skal du vælge. Undersøg de forskellige banker, og hvad de kan tilbyde din virksomhed.
Det er ofte nemmere at få et lån i din egen bank, men ikke nødvendigvis den bedste rente.
Men en god forretningsplan kan godt overbevise, andre banker om at investere i din virksomhed.

·        Uddannelse.
Der er forretnings områder der kræver en uddannelse, kursus, eller lignede. Undersøg hvilke krav der er til din virksomhed.

·        Registrering.
For at starte egen virksomhed, skal du registrere din virksomhed på virk.dk. Her kan du digitalt udfylde og indsende din registrering. Det eneste, det kræver, er en digital signatur eller NemID.
Du skal tilmelde eller registrere virksomheden særskilt for:
·        Moms - hvis du sælger varer og ydelser her i landet.
·        Lønsumsafgift - hvis du sælger momsfri ydelser.
·        Afgifter - hvis du fremstiller eller handler en gros med varer, der er pålagt afgifter, eller køber den slags varer i udlandet.
·        Importør og/eller eksportør - hvis du handler med lande uden for EU.
·        A-skat - hvis du har ansatte eller vil ansætte.

·        Forskudsregistrering.
Når du starter egen virksomhed, skal du ændre din forskudsregistrering.
Du skal nu selv sørge for at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af din egen indtægt i virksomheden.

-

Ingen kommentarer :

Send en kommentar