Forretningsplan - iværksætter-guide

Forretningsplan

Hvordan laver man en forretningsplan?
En guide som beskriver de væsentligste punkter en god forretningsplan bør indeholde.
Nederst på siden kan du finde nogle links til forretningsplan skabeloner og eksempel på en forretningsplan 

Punkter som din forretningsplan bør indeholde:

Oplysninger om dig selv.
Adresse og kontakt oplysninger.

Oplysninger om virksomheden.
Adresse, Virksomhedsform, Branche.

Din baggrund.
Uddannelse, Beskæftigelse, Erhvervserfaring, Branchekendskab.

Virksomhedens starts tidspunkt.
Hvornår forventer du at virksomheden er klar til opstart? Eller er du allerede startet, angiv datoen for starts tidspunkt.

Din ide.
Beskriv kort din ide, forretningsgrundlaget, branchen og hvilke kunder du forventer du skal sælge din ydelser til.

Begrund hvorfor du vil være selvstændig.
Hvorfor vil du starte selvstændig virksomhed? Er det fordi du ønsker at være selvstændig, eller kan du se gode forretnings muligheder.

Hvor er virksomheden om et år.
For at træffe de rigtige beslutninger for virksomhedens fremtid, at det en fordel at have nogle klare mål, for hvor hurtig virksomheden skal vokse.

Produkt eller ydelse.
Det er vigtig at være klar over, hvad det er du vil sælge, beskriv kort dit produkt eller ydelse.

Leverandør.
Kendskab til dine leverandøre, er de til at stole på, og opfylder de dine krav hvad angår kvalitet, pris, leverringstid.

Priser.
Hvad forventer du at du kan sælge dit produkt eller ydelse for. Er der konkurrenter der sælger det samme, og hvilke pris tager de. Kan du gøre det bedre en dem, enten på pris, kvalitet eller leveringstid. Hvordan er din pris sammensat?

Marked og kunder.
Hvilke kunder forventer du vil købe dit produkt/ydelse, og hvordan ser markedet ud, er det nemt eller svært at komme ind og blive en del af det.

Salg og markedsføring.
Hvordan vil sælge og markedsføre dit produkt/ydelse, skal du lave reklame, opsøgende salg, gennem dit netværk eller har du kunder allerede.Opgaver i virksomheden.
Beskriv hvem der tager sig af de vigtigste nøgleopgaver i virksomheden. Ledelse, rengskab, salg og produktion.

Personale.
Skal du have ansatte. Hvilke kvalifikationer skal de have.

Konkurrence.
Er der stor konkurrence inden for dit område, hvor store er konkurrenterne, er der plads til dig. Har du noget at tilbyde som de andre ikke har.

Kapital.
Er det nødvendigt at investere i noget, inden du kan starte virksomheden.

Budgetter.
Du skal lave budgetter der beskriver din situation. Det vil sige at du skal lave:
Privat budget.
Investeringsbudget.
Driftsbudget.
Likviditetsbudget.

Budgetterner er nok det vigtigste i forretningsplanen, det er det styringsredskab hvor du kan følge din virksomheds økonomi.
Derfor er det vigtigt at de er realistiske, og de udformet på en sådan måde at du kan følge din virksomhed måned for måned.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar