CVR. på hjemmeside - iværksætter-guide

CVR. på hjemmeside

Lovkrav om CVR nummer på hjemmeside.
Når man opretter en hjemmeside for sin virksomhed, skal man vide at der findes nogle generelle lovkrav, der skal opfyldes når man markedsføre eller sælger, vare eller ydelser via sin hjemmeside.

Kontaktoplysninger.
Man skal som minimum kunne finde virksomhedens registrerede oplysninger.

Oplysninger som skal oplyses:

Hvis virksomheden er et anpartsselskab eller aktieselskab, og salgs adressen er forskellig fra den adresse virksomheden registreret på, skal hjemstedsadressen også oplyses

Prisoplysninger.
Hvis man vælger at oplyse pris på en vare eller ydelse på sin hjemmeside, så skal prisen angives klart og tydeligt, så der ikke er nogen tvivl om hvad varen eller ydelsen koster.

Det skal også fremgå klart om prisen er inklusiv eller eksklusiv moms.

leveringsomkostninger.
Er der udgifter i forbindelse med leveringen, skal det også fremgå klart hvilke udgifter der evt. vil blive pålagt prisen.

Disse krav gælder, uanset om det er muligt at købe varen eller ydelsen direkte via virksomhedens hjemmeside eller ej.

Personoplysninger.
Hvis der på din virksomheds hjemmeside, har oplysninger eller behandler oplysninger på fysiske personer. Skal man persondatalovens regler.
Dette gør sig gældende i forbindelse med:
  • Salg af vare eller ydelser.
  • Nyhedsbreve.
  • Cookies

Cookies.

De fleste hjemmesider bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på de besøgendes enhed.
Cookies bruges til at samle oplysninger, om besøgende på hjemmesiden.

Bruger din virksomheds hjemme side cookies, stiller de nye cookieregler krav om at besøgende på din hjemmeside, informeres om at hjemmesiden gør brug af cookies.
Og det er vigtig at de besøgende skal kunne fravælge dem.

Dette er de generelle krav, men der er andre krav.
Og der er forskellige krav på hvad der skal oplyses, når man markedsføre eller sælger, vare eller ydelser, til andre virksomheder (b2b) eller hvis det er til andre privat personer (b2c).

Årsagen til det er, at når man handeler på internettet, kan være en svært at gennemskue hvad det er man køber, også selv for andre virksomheder, og der derfor er et behov for at beskytte de handlende.

Grunden til at der er forskel på kravene er at, man ser andre virksomheder som lige stærke partner, og derfor ikke behøver ligeså strenge karv, som en privat person, som ses som en svag part, skal have.

Derfor er det vigtigt at finde ud hvilke kunder man henvender sig til, inden man opretter en hjemmeside til sin virksomhed.

Det er dig som ejer af hjemmesiden der har pligt at overholde kravene, også selv om du ikke selv står for driften af denne.

1 kommentar :