Erhvervs- og produktansvarsforsikring - iværksætter-guide

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

En Erhvervs- og produktansvarsforsikring er en god investering, og kan vise sig at blive din virksomheds redning.


Da du som selvstændig erhvervsdrivende kan du blive draget til ansvar for de skader, som du eller dine ansatte påfører andre mennesker eller deres ting, i forbindelse med udførelsen af virksomhedens arbejde.

Det er dit ansvar som arbejdsgiver, hvis en af dine ansatte laver en skade ude hos en kunde.

Det er også dit ansvar som arbejdsgiver, at dine ansatte kan færdes trygt og sikkert på arbejdspladsen.
Så det er din pligt at sikre dig at virksomheden, overholder alle de sikkerheds krav der stilles til din virksomhed.

Hvis en af dine ansatte kommer til skade, i forbindelse med udførelse af virksomhedens arbejde, vil du kunne risikerer at blive erstatningsansvarlig overfor din ansat.

Hvad er en Erhvervs- og produktansvarsforsikring
En Erhvervs- og produktansvarsforsikring er delt op i to forsikringer, der ikke kan tegnes hver for sig.

Erhvervsansvarsforsikring
En erhvervsansvarsforsikring dækker erstatningsansvar, for skade påført personer eller ting under udøvelse virksomhed arbejde eller ydelse.
Bygning eller grundareal, som ejer benytter ved virksomhedens drift sikres også mod et erstatningsansvar.

Produktansvarsforsikring
En produktansvarsforsikring friholder dig for erstatningsansvar for skade på person eller ting, der er forvoldt af dine produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret.

Hvad dækker Erhvervs- og produktansvarsforsikring
En Erhvervs- og produktansvarsforsikring dækker de økonomiske konsekvenser, hvis virksomheden bliver pålagt at erstatte en skade af fx kunder eller medarbejdere.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring udbetaler den erstatning, som du som arbejdsgiver efter retspraksis selv skulle betale, hvis du ikke havde haft en erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Hvis den ansatte har forvoldt skaden med vilje eller forsæt, vil arbejdsgiveren dog ikke være erstatningspligttig.

Forsikringen kan også hjælpe med at friholde dig og virksomheden, mod eventuelle uberettigede krav. 

Hvis virksomhedens pludselig og utilsigtet forurener luft, jord eller vand fra virksomhedens adresse, vil erhvervs- og produktansvarsforsikringen dække udgifter til afværgelse af en skade, der er umiddelbart forestående.

Sådan dækker Erhvervs- og produktansvarsforsikring
Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker som udgangspunkt, hvis:

Virksomheden er ansvarlig for skader på personer eller ting, der er sket under udførelse af arbejde for virksomheden.
En skadet medarbejder efter erstatningsansvarsolven har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte, hvilket ikke er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.
Virksomhedens produkter eller ydelser er skyld i skader.

Hvilket forsikringsselskab.
Inden du kontakter forsikringsselskaberne, er det en god ide og finde ud af hvad forsikringen skal dække, da der kan tegnes tiltlægsforsikringer til denne erhvervs- og produktansvarsforsikringen.
Kontakt min. 3 forsikringsselskaber og få et tilbud på en erhvervs- og produktansvarsforsikringen.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar