Erhvervsansvars forsikring - iværksætter-guide

Erhvervsansvars forsikring

En erhvervsansvarsforsikring er generelt en rigtig god investering.
Virksomheden kan nemlig få erstattet de økonomiske følger, fra et muligt erstatningsansvar af skader, der er påført af personer, som er tilknyttet virksomheden.
Erhvervsansvarsforsikringen kan blive en sand redning for virksomhedens økonomi, idet erstatningsansvaret kan blive en stor omkostning.

Forsikringen er ikke lovpligtig, men hvis virksomheden ikke har en erhvervsansvarsforsikring, må arbejdsgiver selv betale for erstatningsansvaret.

En erhvervsansvarsforsikring dækker erstatningsansvar, for skade påført personer eller ting under udøvelse virksomhed arbejde eller ydelse.
Bygning eller grundareal, som ejer benytter ved virksomhedens drift sikres også mod et erstatningsansvar.

Hvad dækker erhvervsansvarsforsikring

Forsikringstageren og de personer, der er ansat i forsikringstagerens virksomhed.
Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, vand elEn erhvervsansvarsforsikring dækker ikke hvis:
  • Ting tilhørende forsikringstageren,
  • Ting som forsikringstageren har lånt, lejet eller opbevaret.
  • Et produkt eller en ydelse udebliver, ikke kommer rettidigt frem, eller ikke præsteres rettidigt,
  • Bug af sprængstoffer,
  • Personskade som følge af påvirkninger af asbest fra produktion, behandling og salg af asbestholdige produkter.
  • Hvis den sikrede forsætligt eller groft uagtsomt, har undladt at afværge en skade.

Kan du eller medarbejderen ikke gøre for, at skaden skete, kaldes det en hændelig skade. I sådan et tilfælde skal der ikke betales erstatning, og erhvervsansvarsforsikring dækker ikke.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar