Eksempel ejerbog. - iværksætter-guide

Eksempel ejerbog.

Eksempel på en ejerbog for at ApS selskab, der er stiftet efter 1/1 2014.
Kapitalskravet for et ApS bliver ændret fra 1/1 2014, fra 80.000 kr. til 50.000 kr.Ejerbog for:


Navn-på-virksomhed ApS

CVR-nr 00000000

Løbe nummer
Anparts beløb
Dato for notering
Anpartshaver
Stemmerettighed
Bemærkning.
Unikt løbenr. For hver anparts haver
Angiv beløbet for anparten
Hvornår er anparten erhvervet, solgt, ændret
Navn, adresse, cpr-nr, cvr-nr.
Forhold mellem stemmerettighed
Evt. bemærkninger
Til anparten
1
-
25.000
25.000 kr.
1/1-0000
Virksomhed Aps
Vej 2, 0000 danmark
CVR. 0000000
1:1
Tegnet ved stiftelsen
25.001
-
50.000
25.000 kr.
1/1-0000
Fornavn efternavn
Vej 2, 0000 danmark
CPR. 0000000
1:1
Tegnet ved stiftelsen


Vi bekræfter hermed indholdet af ejerbogen.

Navn på anpartshaver.                                                Navn på anpartshaver.

Dato.                                                                              Dato.

_________________________                               _________________________
Underskrift.                                                                  Underskrift.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar